Чим відрізняється розповідь від повісті

Питання про жанрових відмінностях оповідання і повісті не має однозначної відповіді. Це пов’язано з тим, що до середини XIX століття повістю назвали всі прозові твори, в яких описувалися історичні події або окремі епізоди з життя реальних чи вигаданих героїв. Прикладом можуть служити «Повість временних літ», «Капітанська дочка» А.С. Пушкіна, «Петербурзькі повісті» Н.В. Гоголя.

У сучасній літературі жанр оповідання визначається за критеріями, відбиваючим обсяг оповідання, його фактичність, підкреслено напружену кульмінацію, відсутність додаткових сюжетних ліній і виразність художніх деталей. Це означає, що розповідь являє собою порівняно невелике, відмінне композиційної строгістю прозовий твір, в якому вигадане подія розкриває характер героя або служить своєрідним фокусом, котрі виявляють мотиви його вчинків. Ефект достовірності досягається завдяки обмеженому за часом, але підкреслено важливого розвитку дії і вагомості кожного фрагмента розповіді. В оповіданні не буває великої кількості дійових осіб: в центрі уваги знаходиться тільки один, головний персонаж, решті відводиться епізодична роль.

Повість відноситься до середніх епічних жанрів, в яких відображається не одне, а кілька важливих епізодів з життя героя, що свідчать про його причетність до життя суспільства, долям інших людей, значущим історичним подіям. На відміну від розповіді, повість може мати розгалужений сюжет з розвитком дії в різних часових зрізах. У композицію повісті часто входять авторські відступи, пейзажні замальовки, портретні характеристики персонажів: їх використання в тексті твору допомагає досягти глибини змісту і повною мірою відобразити ідею твору.

Зміст повісті може бути засноване на фактичному матеріалі або незвичайної історії з життя людей, наукової гіпотези, фантастичному вимислі. Звідси – різноманітність жанру: історична та військова повість, соціально-побутова, пригодницька, фантастична повість і навіть повість-казка.

Жанру оповідання таке розмаїття не властиво. За стилем він буває близький до новелі або нарису – залежно від динаміки розповіді: описового або побудованого на гострому конфлікті.

відмінність розповіді від повісті полягає в наступному:
Розповідь відображає один важливий епізод або подія з життя героя, в той час у повісті простежується кілька значущих для розвитку дії подій.
Сюжетна лінія розповіді, як правило, не має композиційних паралелей. У повісті сюжет може мати основну та додаткові лінії.
В оповіданні розповідь прагне стислості форми і динамічності розвитку сюжету. У повісті використовуються прийоми, що уповільнюють дію і переключають увагу читача з подієвої сторони на змістовну: наприклад, авторські відступи і пейзажні замальовки.
На відміну від повісті, яка найчастіше претендує на історичну або фактичну достовірність, зміст оповідання є лише правдоподібним вимислом.

Посилання на основну публікацію