Чим відрізняється республіка від країни

Величезна кількість позначень державно-територіальних утворень може збити з пантелику навіть освіченої людини. У ЗМІ поняття республіка і країна, поряд з державою, весь час ототожнюються. Тоді що таке «країна Басків», і самостійна чи Республіка Дагестан? Спробуємо розібратися в цьому питанні і розставити всі крапки над i.

Що таке республіка і країна
Республіка – тип державної організації, при якій вся повнота влади знаходиться в руках у виборних органів. Пріоритетна увага приділяється концепції стримувань і противаг, що дозволяє вибудувати збалансовану систему управління. Влада поділяється на законодавчу, виконавчу і судову, інші елементи держави можуть змінюватися залежно від конкретних умов.

Країна – адміністративно-територіальна одиниця, спільність людей, об’єднаних єдиною територією, культурою, історією. Суверенітет – важливий, але не обов’язковий атрибут такого утворення. Країна може мати будь-яку форму державного управління, як демократичну, так і авторитарну, деспотичну.

Різниця між республікою і країною
Найважливіша відмінність між зазначеними категоріями полягає в обсязі поняття. Так, країна – гранично широке назва державних утворень, яке включає в себе і республіку. Можна також сказати, що поняття позначають різні сторони одного явища. Республіка і монархія – форми державного управління, що відрізняються виборністю державних органів.

Країна – просто позначення територіально-культурної спільності, яка включає в себе і спосіб адміністрування. Також не варто плутати країну і держава: друга категорія завжди володіє суверенітетом, а перша – ні. Втім, республіка теж може не мати незалежністю в класичному розумінні цього слова. Так, федеративний устрій передбачає наявність вищих органів (Республіка Адигея, Калмикія, Татарстан в Росії).

відмінність республіки від країни полягає в наступному:
Обсяг поняття. Слово країна значно ширше за значенням і включає в себе республіку.
Спосіб управління. Країна може бути як демократичної, так і авторитарною, а при республіці органи влади обов’язково обираються шляхом голосування.
Легітимність. Республіка – це офіційна назва демократичних держав, країна – розмовне позначення територіально-культурної спільності.

Посилання на основну публікацію