Чим відрізняється реферативний виступ від доповіді

Формою публічного науково-проблемного виступу може бути доповідь або реферативное повідомлення. Вони відрізняються за характером підготовленої інформації та способу її подачі. У доповіді важливі не тільки змістовна сторона, а й ораторські здібності виступаючого. У реферативному виступі увага концентрується на обраному до обговорення матеріалі.

Що таке реферативне повідомлення і доповідь
Доповідь – самостійно підготовлений і композиційно оформлений матеріал наукового змісту, що містить аналітичну інформацію по освітлюваної теми, представлену у вигляді тез і доказів.

Реферативне виступ – публічний виступ або друкований текст, змістом якого є узагальнення раніше опублікованої науково-теоретичної чи науково-дослідної інформації, що відповідає певній науковій темі.

Порівняння реферативного виступу і доповіді
У чому ж різниця між реферативним виступом і доповіддю?

Доповідь будується за принципом визначення кола проблемних питань із зазначенням способу їх вирішення, докази наукових гіпотез, висвітлення актуальних тем або результатів наукових досліджень. Побудова та стилістичне оформлення доповіді повинні відповідати офіційному характеру повідомлення. Для обгрунтування теми доповідач може використовувати науково підтверджені факти і власні спостереження, що представляють інтерес для фахівців наукової області, якій ця тема стосується.

Основою реферативного виступу служить реферат – короткий виклад наукової роботи або огляд опублікованих матеріалів, тематично пов’язаних однією науковою проблемою. У реферативному виступі не може відображатися авторська позиція чи критична оцінка представленої інформації.

Форма підготовки доповіді буває тезисной. У цьому випадку виступ доповідача будується як логічно і композиційно організована мова з використанням прийомів ораторського мистецтва.

Реферативне виступ повинен містити повний текстовий матеріал з обов’язковими посиланнями на інформаційне джерело.

відмінність реферативного виступу від доповіді полягає в наступному:
Доповідь – самостійно підготовлений аналітичний матеріал. Реферативне виступ готується на основі реферату.
У доповіді міститься нова інформація про наукову проблему, її дослідженні і способи вирішення. У реферативному виступі систематизуються опубліковані з певної теми наукові матеріали.
Доповідь може бути складений у формі тез. Реферативне виступ містить повний текст повідомлення.

Посилання на основну публікацію