Чим відрізняється поет від письменника

Світ художньої літератури, її образний лад і багата мова народжуються завдяки творчості письменників і поетів. Для більшості читачів не складає труднощів визначити, поетичний твір або прозу містить вподобана книга. І вже якщо вона написана віршами, то її автор, звичайно ж, поет. Письменники пишуть прозу – це всім добре відомо. Але хто вони, поети і письменники?

Хто такі поет і письменник
Поет – автор віршів, поем і інших поетичних творів. У більш широкому значенні поет – творча особистість, наділена здатністю сприймати світ у поетичних образах і відтворювати їх у віршованих жанрах.

Письменник – творець прозових творів, особливої ??художньої реальності, в якій події, герої, їх дії і судження є відображенням світосприйняття автора, представленого читачам у вигляді творчо переосмисленої картини буття.

Порівняння понять поет і письменник
У чому ж різниця між поетом і письменником?

Провести чітку грань між поетичною творчістю і даром втілювати авторську ідею в образах прозового твору неможливо. У поезії та прозі природа художнього слова проявляється однаково, хоча поет і письменник по-різному використовують його необмежені можливості.

Поет апелює до почуттів читача. У його творчому арсеналі – багатоплановість трактувань, неоднозначність суджень, можливість вільної читацької інтерпретації душевних переживань ліричного героя.

Ритмічна організація поетичних текстів, будь то невеликий ліричний вірш чи епічна поема, володіє особливою силою впливу: вона здатна багаторазово підсилити емоційний фон сприйняття поетичних символів.

У поетичній творчості використовуються прийоми із застосуванням складних тропів і особливих засобів художньої виразності: метафор, незвичайних порівнянь, алегорій, завдяки яким у читача народжується власний асоціативний ряд образів, і він, поряд з поетом, відчуває себе співавтором твору.

Для письменника головне завдання – показати подію як мотив поведінки героя, змусити персонажів робити вчинки, що розкривають їхні характери і обнажающие приховані сторони внутрішнього життя. Високохудожня проза завжди лаконічна, логічна і послідовна, тому талановитий автор не стане перевантажувати текст свого твору складними метафорами і близькими до поетичної мови оборотами.

відмінність між поетом і письменником полягає в наступному:
Поет створює твори поетичних жанрів: вірші, поеми, драми у віршах. Роман А.С Пушкіна «Євгеній Онєгін» написаний у віршованій формі.
Праця письменника – художня проза. Найчастіше це жанри оповідання, повісті, роману. Однак зустрічаються і такі незвичайні прозові твори, як «Між собакою та вовком» Саші Соколова.
Поет володіє віршованим ритмом і дружить з римою.
Ритмічна організація прозового твору відрізняється від поетичного ритму, тому для письменника важливіше логіка і послідовність викладу художнього тексту.

Посилання на основну публікацію