Чим відрізняється переказ від легенди

Епічні форми словесного мистецтва склалися задовго до виникнення писемності. В усних розповідях про важливі історичні події, прославлених героїв, природних потрясіннях із століття в століття передавалися не тільки реальні факти, а й народний вигадка, поетичні доповнення, смислові символи, які перетворювали оповідання в даний творчість. Так народжувалися старовинні перекази і легенди.

Що таке переказ і легенда
Передання – різновид епічного жанру, що має форму розповіді про події віддаленого історичного плану чи оповідання про виникнення будь-якої родової традиції.

Легенда – епічний фольклорний жанр, що представляє історичні факти або вигадані події у формі опоетизованого оповіді про давнє минуле.

Порівняння перекази і легенди
У чому ж різниця між переказом і легендою?

У переказі максимально зберігалася фактична основа. І оповідачеві, і слухачеві описувані події представлялися справжніми. Це стосується і переказів, створених на біблійній основі, і тих, які виникли як сімейні історії повчального змісту.

Перекази, пов’язані з історичними подіями та долею видатних особистостей, включали елемент чудесного: знамення, передбачення, фатальної зумовленості. Це посилювало причинно-наслідковий зв’язок розповіді.

З переказів, багаторазово переказаних і доповнених поетичними образами, складалися легенди, в яких художній вимисел превалював над фактичним змістом. Їх герої робили подвиги за допомогою богів або містичних сил, а події набували узагальнений, символічний зміст.

У легенді простежується прагнення пояснити незрозуміле, знайти причину природних катаклізмів, виділити в герої риси незаперечного лідера.

Дія легенди, на відміну від перекази, відбувається поза часом. Воно настільки давнє, що може сприйматися тільки на віру, без фактичного підтвердження.

відмінність перекази від легенди полягає в наступному:
Передання – усний переказ давньої реальної історії або повчальної притчі. Легенда – художній вимисел на основі подій, що відбувалися в далекому минулому.
У переказі зберігається відносна достовірність фактів. У легенді переважає вимисел.
Переказ може бути тісно пов’язане з історією роду або сім’ї. У легенді описуються події з життя незвичайного, вигаданого героя.
У переказі відсутні широкі узагальнення і складна символіка. Легенді притаманні метафоричність і символічна образність.
Переказ може мати повчальний висновок. У легенді відсутня оцінний мотив.

Посилання на основну публікацію