Чим відрізняється оповідь від казки

Усна народна творчість – предмет пильної уваги не тільки фольклористів, а й культурологів, істориків, літературознавців. У казках, билинах, оповідях, переказах відбиваються глибинні уявлення народу про моральній основі власних культурних традицій, проявляється багате різноманіття національної мови, реалізується потужний колективний творчий потенціал.

Найбільш близькі за формою і змістом фольклорні жанри казки та оповіді. Проте кожен з цих жанрів має свої характерні ознаки, які свідчать про різну інтерпретації в народній свідомості значущих тем, що визначають етнічну самосвідомість.

Казка – це усний переказ вигаданих історій, в яких герої проходять ряд випробувань, щоб домогтися перемоги добра над злом. Чарівна атрибутика народних казок, спілкування персонажів з тваринами, що допомагають подолати чаклунство або впоратися з нездійсненним завданням, язичницька символіка деяких образів – все це свідчить про те, що в казках можна знайти сліди забутих вірувань і обрядів, пов’язаних з родовими тотемами і уявленнями наших предків про навколишній світ. Казка – найдавніший вид усної творчості, основою якого служать стійкі архетипи, що відображають наше сприйняття життя і смерті, народження, здоров’я, хвороби, здійснення бажань, любові, влади, багатства.

Сказ, на відміну від казки, є епічним оповіданням про народних героїв і перипетії їхнього життєвого шляху. Вони нагадують билини, оскільки в центрі уваги і сказителя, і слухача виявляється неабияка особистість або пов’язані з нею події, а не фантастичний вимисел.

У літературних творах оповідь може імітувати усний імпровізований монолог з використанням діалектних виразів, просторечий, синтаксичних оборотів, що нагадують побудова фраз у казках, билинах чи історичних піснях.

Часто оповідь використовується в авторській художній прозі як стилістичний прийом для того, щоб посилити оцінний відтінок мови конкретного героя або підкреслити особливість його суджень. Підбір архаїчної лексики зближує оповідь з казкою, однак це тільки зовнішня схожість, засноване на стилізації та підборі незвичайних мовних зворотів.

різниця між казкою і оповіддю полягає в наступному:
Казка являє собою стійкий вид усної розповіді про фантастичних, вигадані події. Літературна казка будується за тим же принципом, що і народна, але може мати додаткові сюжетні лінії, відрізнятися лексичним ладом. Сказ оповідає про реальні події, в центрі яких – яскрава, самобутня особистість, чия доля сприймається як виняткова, майже фантастична історія.
Виникнення казок пов’язано з язичницькими культами і символікою. Це продукт колективної творчості, народного співавторства. Сказ – пізніший фольклорний жанр. У ньому присутній особистісна оцінка та авторське начало. Саме тому оповідь як елемент оповіді можна зустріти у творах художньої літератури (наприклад, «Лівша» Н.С. Лєскова).
Розвиток дії в казці відбувається за певною схемою, якої повністю підпорядкований сюжет: зачин; подія, що спонукає героя покинути будинок і відправитися в шлях; чарівні пригоди і щасливий кінець. Сюжети оповідей не повторюються, вони менш схематичні.
У казці найголовніше – дійство. Сказ – переважно оцінне розповідь.

Посилання на основну публікацію