Чим відрізняється народ від нації

Між поняттями «народ» і «нація» нерідко ставлять знак рівності. Деякі словники вважають їх синонімами. Але народ і нація – зовсім не одне і те ж: це явища, які відносяться до різних соціальних сфер. Чим же вони відрізняються? Спробуємо розібратися в цьому заплутаному питанні.

Що таке народ і нація

Народ – сукупність людей з загальним походженням, єдиними традиціями, мовою, культурою.

Нація – пов’язана політичними, економічними інтересами спільність людей, яка вже входить в державу або ж прагне до її створення.

Порівняння народу і нації

У чому ж різниця між народом і нацією?

Народ виникає при переході від первісного суспільства до класового. Нація формується з приходом капіталізму в Західній Європі.

Поняття «народ» з’явилося в Україні набагато раніше поняття «нація» і вживалося в основному стосовно до мешканців нашої країни. Слово «нація» було запозичене імовірно з Польщі в петровську епоху і служило для обговорення відносин із зарубіжними державами. Явний відтінок чужорідністі, «іноземністі» був притаманний йому аж до кінця XIX століття. Нація тоді позначала дворянський стан, потім – суверенну державу, імперію.

Сутність поняття “народ” криється в стихійних етнічних процесах, які не завжди залежать від свідомості і волі людей. Нація ж тісно пов’язана з національними рухами, що мають певну програму, з діяльністю групи індивідуумів, спрямованої до досягнення якихось цілей (найчастіше політичних). Нація в цьому випадку виступає як громадська (політична) сила, з якою необхідно рахуватися.

Народ – це сукупність людей, спільність яких ґрунтується на єдиному, кровному походженні, особливих традиціях і звичаях, життєвому укладі. Нація заснована на загальних ринкових, економічних зв’язках, слідує одним цивільним законам. Спільна мова, загальна культура – надбання народу, а загальна територія і єдність економічного життя ближче до поняття “нація”. Нація проявляється через систему суспільних інститутів, зокрема через державу.

Посилання на основну публікацію