Чим відрізняється монолог від діалогу

Найважливіша функція мови – служити засобом спілкування. Люди обмінюються вітаннями, сперечаються і погоджуються, телефонують, виголошують промови перед публікою, не підозрюючи, що вступають в діалоги або використовують принцип монологічного побудови мови. Монолог і діалог – способи мовного обміну інформацією, що відрізняються за структурою і змістом.

Що таке монолог і діалог
Монолог – спосіб побудови мови, при якому мовець у формі роздуми, призову або оцінки чиїхось дій передає свій душевний стан. Монолог є структурним елементом багатьох літературних творів, насамперед – драматичних.

Діалог – мовне спілкування двох або кількох осіб, структура якого складається з послідовного чергування реплік, що сприймаються на слух або записаних у формі прямої мови. Такий спосіб мовної організації служить для обміну думками або корисною інформацією.

Порівняння монологу та діалогу
У чому ж різниця між монологом і діалогом?

Монолог – це вимовлена ??вголос і звернена до реального чи уявного співрозмовника промову, в якій передаються найпотаємніші думки і виражаються емоції мовця. Мовленнєва ситуація з використанням монологу будується за принципом оратор – слухач.

Монолог вимовляється однією особою і безпосередньо в процесі мови не передбачає відповіді з боку інших учасників мовного спілкування.

У діалозі беруть участь двоє: це бесіда, суперечка, обговорення, в якому висловлюються різні думки щодо теми спілкування або містяться доповнення та підтвердження висловлених думок. Діалог складається з окремих фраз – реплік, кожна з яких представляє собою структурно завершене смислове ціле.

Діалог – основний мовний компонент міжособистісного спілкування. Він чітко структурований, логічний і послідовний. Монолог – це завжди самовираження, в якому не обов’язково присутній смислова і синтаксична впорядкованість.

відмінність монологу від діалогу полягає в наступному:
Монолог – мова говорить, в якій не передбачається відповіді з боку співрозмовника. У діалозі беруть участь дві людини.
Монолог звернений до слухачів чи передбаченого співрозмовнику. Учасники діалогу адресують фрази один одному.
Монолог – спосіб мовного самовираження. Діалог – важливий комунікативний елемент мови.
Діалог структурно розділений на репліки. Монолог – єдиний в смисловому і структурному плані мовної фрагмент.

Посилання на основну публікацію