Чим відрізняється модернізм від реалізму

Модернізм, реалізм … слова начебто відомі, колись у школі чули, а що саме означають – вже й не згадаємо. І, між іншим, – даремно! Кожна освічена інтелігентна людина повинна вміти визначати ці напрями і розуміти в чому їх відмінність. У цій статті мова піде про дані течіях в літературі.

Визначення модернізму і реалізму
Імажіністіческій футуризм символічного значення

Вам це здається всього лише набором слів? Тоді почитайте визначення модернізму в літературі, і все стане дещо ясніше.

Модернізм – розглядаючи різні визначення цього поняття, неминуче стикаєшся з безліччю не завжди зрозумілих слів. Спробуємо пояснити все простіше. Походить назва з французької мови, де воно означає «сучасний, новітній». Зазвичай таким своєрідним титулом іменують нові явища в різних видах мистецтва. У нашій країні в літературі подібний напрямок з’явилося лише на початку двадцятого століття, але прижилося досить швидко. Невдовзі на світ з’явилися його розгалуження:

Імажинізм – коли в центрі уваги твору якийсь образ, часто у відриві від реальності. До нього один час належав С. Єсенін.
Символізм – потужна течія, в основі якого недомовленість, містицизм, неоднозначність трактування. Яскравим представником є??. А. Блок.
Акмеїзм – прийшов на зміну символізму, очистив його від містики і поставив собі на служіння точність формулювань, яскравість, силу слова. О. Мандельштам, М. Гумільов.
Футуризм (кубофутуризм, егофутурізм) – явище, що руйнує колишні канони літературі в прагненні створити щось концептуально нове, спрямоване в майбутнє. В. Маяковський.
Немов гідра модернізм подарував світові і нашій країні зокрема багато нових явищ, які стали служити письменникам вірою і правдою. Варто відзначити основні риси модернізму:

містика;
відрив від реальності;
устремління в майбутнє з руйнуванням канонів словесності;
доведення смислового навантаження твору до крайності.
А що ж реалізм?

Реалізм набагато скромніше. Щоб написати твори в реалістичному жанрі, досить правдивого зображення реального світу. Не потрібно перебільшень, доведень до крайності, якихось потойбічних символів, метафор, оксюморонів. Всі розділяється на об’єктивне і суб’єктивне перекладення дійсності на папір. Реалізм з’явився набагато раніше, ніж модернізм. У цьому напрямку характерні такі яскраві письменники, як Ф. М. Достоєвський і Л. Н. Толстой.

Порівняння модернізму і реалізму
У всього є право на життя. А хто до чого схиляється, це особиста справа кожного і його образ бачення світу. Ми ж спробуємо виділити основні відмінності.

Модернізм є новим явищем, тоді як у реалізму дуже глибокі корені, що йдуть в античність.

Варто відзначити, що модернізм – це загальна назва різних напрямів у літературі, тобто він багатогранний. Про реалізм теж можна сказати подібне, але у нього немає настільки великого розгалуження і якоюсь мірою він самодостатній.

Модернізм прагне до прикрашеною, містичного, акцентованого відображенню світу, а реалізм розповідає все як є з об’єктивної і суб’єктивної точки зору. Що це означає? Об’єктивне – це просто опис реальності, а суб’єктивізм – ставлення автора до світу.

різниця між модернізмом і реалізмом полягає в наступному:
Модернізм молоде явище, а реалізм був відомий ще в античні час.
Модернізм має безліч відгалужень, а реалізм в цьому сенсі скромніше, але більш самодостатній.
Модернізм прикрашає світ, надає йому метафоричності, а реалізм розповідає про те, що є насправді.

Посилання на основну публікацію