Чим відрізняється міф від казки

Захоплююче читання міфів і казок приносить задоволення не тільки дітям, а й дорослим. Більше того: їх історію, зміст, образний лад, поетику вивчають серйозні вчені, у працях яких досліджуються закони розвитку суспільства, виникнення релігій, розквіту і занепаду цивілізацій. Міфи і казки – невичерпне джерело інформації, що дозволяє проникнути в таємниці минулого і майбутнього. Міфічні і казкові сюжети, доповнюючи один одного, дають можливість відтворити цілісну картину світу і визначити в ній місце людини.

Що відрізняє міфи від казок і завдяки чому ці жанри не втратили актуальності в наші дні?

Міфи – це найдавніші перекази, що відображали в колективній свідомості узагальнений образ навколишнього світу. В античній міфологічної літературі склався особливий епічний жанр, який дозволяв у формі образного оповідання створити цілісну систему міфічних героїв, определявшую, на думку древніх, долю людини та розвиток історичних подій.

Наші пращури сприймали міфи як реальність, персоніфікуючи божественні сили і наділяючи їх рисами земних людей. У міфах з особливою урочистістю описувалися діяння богів і подвиги героїв, від яких залежало життя простих смертних. Катаклізми природи, війни, зміну правління – всі значущі події в міфах знаходили просте й переконливе пояснення.

Міфотворчість було невід’ємною частиною розвитку більшості етнічних культур. Про це свідчать відомі літературні пам’ятники «Одіссея», «Іліада», «Махабхарата», «Рамаяна», «Едда».

Казка також відносяться до найдавніших видів колективного народної творчості. Казковий вимисел – спосіб переосмислити закономірності людського життя і пояснити прядок речей, який визначений волею понад. У казках різних народів знайшли відображення фрагменти етнічних культових обрядів і язичницьких ритуалів. З ними пов’язані чарівні перетворення героїв, мотив чаклунства, смерті і воскресіння, чудодійної сили амулетів.

Якщо в міфах передаються загальні уявлення про місце людини в суворій ієрархії земних і божественних сил, то світ казок максимально наближений до звичайного життя. У ньому можна знайти цікаві подробиці побуту, сімейного укладу, звичаїв. Казкові персонажі взяті і перенесені у вигаданий світ зі звичайного життя.

Міфи, на відміну від казок, населені богами та героями. Структура міфу будується на основі сюжетної лінії, яка може мати багаторазові повтори в інших сюжетах. Казка має строго певну композицію. Зберігати її допомагають стійкі формотворчих елементи: троєкратні повтори, ситуації випробування героїв, велика кількість постійних епітетів.

Стиль казок визначає звичайна розмовна мова з включенням прислів’їв, приказок, загадок. Опис життя богів і героїв вимагає урочистості і особливої ??ритмічної організації мовлення.

відмінність міфу від казки полягає в наступному:
На відміну від казок, передавальних уявлення наших предків про навколишній світ на побутовому рівні, міфи відображають узагальнений образ дійсності як впорядковану систему взаємодії вищих сил.
Зміст казок сприймається як вигадка, міфи створювалися як загальнонародна інтерпретація реально відбувалися подій.
У казці людина вступає в протиборство з силами зла, щоб досягти бажаного, в міфі розповідається про богів і героїв, які вершать долі простих смертних.
Сюжети окремих міфів пов’язані між собою, але розвиваються вільно, без строгих канонів розповіді. У казках витримується строго певна композиція із стійкими формоутворювальними елементами.
Мова казок максимально наближений до народного, міфи відрізняє особлива урочистість мови.

Посилання на основну публікацію