Чим відрізняється класицизм від сентименталізму

Література – особливий вид мистецтва, який допомагає зрозуміти історичне сьогодення і розібратися в тому, як формувалися основні тенденції суспільного розвитку в минулому. Естетика класицизму, що склалася в західноєвропейській культурі в кінці XVII століття, більше ста років визначала ідейний зміст літературних творів, сувору систему поетичних правил і принципи сюжетостроения, що відображали уявлення про впорядкованості і досконало світобудови, природи і суспільства. «Чутлива» словесність сентименталізму, що виник у другій половині XVIII століття, була покликана вчити і виховувати на прикладах і образах, що викликають співпереживання, що будять високі почуття, керуючись якими можна перемогти всяке зло.

У російській літературі аж до початку XIX століття класицизм і сентименталізм розвивалися, доповнюючи один одного і переслідуючи однакову мету: зробити суспільство досконалим, стверджуючи розумні принципи моралі і норми поведінки людей.
Способи досягнення цієї мети у філософії класицизму визначалися як затвердження верховенства порядку, форми, ієрархії і були засновані на чіткому розподілі художніх стилів і жанрів.
Теоретики класицизму особливу увагу приділяли драматургії та поезії. Епічні поеми і трагедії, в яких основою сюжету завжди були важливі історичні події, а дійовими особами – боги і сильні світу цього, вимагали піднесеного поетичного складу, виключали просторічні обертів. Їх відносили до «високого» жанру. Розмовна мова і стилістично знижені образи могли бути присутніми тільки в сатирах, байках і комедіях, за якими закріпилося визначення «низькі» жанри.
Обов’язкове дотримання єдності часу, місця, дії та правил побудови трагедії і драми з експозицією, зав’язкою, розвитком дії, кульмінацією і розв’язкою обмежували можливості сценічного розкриття образів, але підкреслювали непорушність порядку, зв’язок причини і наслідку, чіткість вираження основної ідеї твору.
Сентименталізм дозволяв вільніше користуватися засобами художньої виразності. Увага до побутових деталей, опис душевних переживань, зображення внутрішнього світу людини і його близькості до природи вимагали і нових літературних форм. У російській літературі з’являється епістолярний жанр, сентиментальний роман, подорожні нотатки. Розвиток сентименталізму значно розширило можливості художньої прози і зробило її більш демократичною: в центрі уваги і письменників, і читачів виявилася доля звичайної людини, зрозуміла, близька, що викликає інтерес і співчуття.

різниця між класицизмом і сентименталізмом полягає в наступному:
Предметом зображення в творах класицизму є важливі, значущі події, що визначають долю людини, зобов’язаного підкорятися встановленому порядку і предопределенному ходу подій. У центрі уваги письменників-сентименталистов – внутрішній світ героїв, здатних глибоко відчувати і переживати.
Класицизм – літературний напрям, в якому основою художнього методу є розподіл творів на «високі», «середні» і «низькі» жанри. Сентиментализму не властиво такий розподіл, оскільки його завдання – виховувати чутливість, використовуючи для цього широкий спектр образотворчих засобів.
Основними жанрами класицизму є епічна поема, трагедія, ода, драма, героїчна повість, комедія, сатира і байка. Жанри, характерні для сентименталізму, – це роман, повість, листи, щоденники, подорожні нотатки.
Класицизм стверджував просвітницькі ідеї, засновані на підпорядкуванні особистих почуттів боргу перед суспільством. Представники сентименталізму розглядали внутрішній світ героїв як гармонійне ціле. Вони вважали, що виховавши окрему особистість, можна вдосконалити все суспільство.

Посилання на основну публікацію