Чим відрізняється казкова повість від фантастичної повісті

Повість як жанр має свої різновиди. Їх відмінності – у тематиці, композиційних особливостях творів і виборі художніх засобів зображення. Історичну повість не сплутаєш з соціально-побутової, психологічну легко відрізнити від детективної. Набагато складніше знайти різницю між фантастичною і казкової повістю.

Ця різниця, насамперед, полягає у виборі об’єкта художнього зображення. Казкова повість продовжує традиції народної та літературної казки. У ній відображається вигаданий світ, в якому добро протистоїть злу, а герої піддаються багаторазовим випробуванням, перш ніж досягають благородної мети. Динаміка розповіді будується на несподіваних поворотах сюжету, що розвивається як ланцюг подій, пов’язаних з магією, перетвореннями, виникненням непереборних перешкод, впоратися з якими героям допомагають відвага, чесність, безкорисливість або магічні знання. Сюжет казкової повісті має кілька планів і є більш складним у порівнянні з лінійним сюжетом літературної казки. Прикладом можуть служити відомі твори Памели Треверс «Мері Поппінс», Сельми Лагерлеф «Чудова подорож Нільса з дикими гусьми», Кіра Буличова «Пригоди Аліси».

Вибір персонажів для казкової повісті необмежений. Люди, тварини, рослини, вигадані істоти і сутності становлять строкатий образний лад, в якому ролі розподіляються виключно з волі автора. Стереотип зберігається тільки в одному: чіткому розподілі героїв на позитивних і негативних.

Фантастична повість будується за іншим принципом. Фантастика відрізняється від казкового вимислу тим, що в центрі уваги опиняється зрити, важко піддається поясненню, але потенційно можливе явище чи подію. Властиве цьому жанру узагальнення дозволяє розвивати актуальні для конкретного історичного часу теми: стан духовного світу сучасних людей, прогрес і його наслідки для людства, проблеми адаптації особистості в соціумі, майбутнє планети в умовах активного втручання людини в закони природи.

У сюжеті фантастичної повісті часто використовуються парадоксальні гіпотези і версії, що представляють надприродне як реальність. Звідси багатоплановість сюжетних ліній, зсув часу, перенесення дії в простір, що відкривається за межами земних вимірів. Зміст фантастичної повісті є не просто захоплюючим оповіданням про незвіданому, а спробою визначити місце людини у світі, про який він знає ще менше, ніж про себе самому. Підтвердження цієї думки можна знайти в повістях Аркадія і Бориса Стругацьких «Населений острів», «Хвилі гасять вітер».

У фантастичній повісті «Понеділок починається в суботу» присутній мотив російських казок і очевидна аналогія межу казковими персонажами і героями твору. Це свідчить про загальну основу жанрів – літературній творчості, в якому життєва реальність трансформується в художню, приймаючи незвичайну форму.

відмінність казкової повісті від фантастичної полягає в наступному:
Казкова повість, як і літературна казка, – вигадана розважально-пізнавальна або повчальна історія.
Фантастична повість описує вигадане, але умовно можлива подія чи явище, що спонукає задуматися про важливі проблеми стосунків людини і навколишнього світу.
Сюжет казкової повісті будується як ряд пригод героїв, а у фантастичній повісті сюжетна лінія підпорядкована ідеї уявити незвичайне як реальність.
Жанру казкової повісті притаманні теми боротьби добра і зла, пошуку втраченого. Тематика фантастичних повістей зачіпає духовний світ людини і глобальні проблеми сучасності.
Персонажами казкової повісті можуть бути люди, тварини і будь-які істоти, створені в уяві автора. У фантастичній повісті головним героєм залишається людина зі складним внутрішнім світом.

Посилання на основну публікацію