Чим відрізняється федерація від конфедерації

Політичні союзи і альянси створюються для реалізації конкретних завдань, головне з яких – захист учасників від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Федерації та конфедерації – це різні рівні інтеграції країн.

Вони суттєво відрізняються від унітарних держав, але зрозуміти різницю між ними часом буває складно. Приміром, до якого виду краще віднести Євросоюз? Чим дані державні утворення відрізняються один від одного і яка форма є більш стійкою і надійною?

Федерація – державний устрій, при якому країна складається з самостійних суб’єктів, що володіють певними повноваженнями. У США та Індії це штати, в Німеччині – землі, в Японії – префектури, в Канаді – провінції і території. Суб’єкти федерації можуть видавати власні нормативні правові акти, проводити референдуми, приймати місцеві конституції. Система влади країни складається з двох рівнів: регіональний (на рівні адміністративної одиниці) і верховний (представники всіх суб’єктів).

Сучасні федерації

Конфедерації – це союз суверенних держав, створений для вирішення певних завдань, що стосуються війни і миру, зовнішньої політики, екологічних проблем. Усі суб’єкти даного утворення зберігають суверенітет і незалежність. Найважливіша відмінність конфедерації – нестійкість: після рішення поставлених завдань вона або розформовується, або стає федерацією. Союзні органи, як правило, являють собою лише дорадчі одиниці і не володіють реальними повноваженнями.

У чому різниця між федерацією і конфедерацією?

Таким чином, найважливіша відмінність між двома поняттями – суверенітет територіальних одиниць. У конфедерації він є, у федерації – ні. Відповідно, буде відрізнятися і можливість виходу зі складу. Покинути федерацію практично нереально, сама спроба прирівняється до заколоту, і на практиці таке відбувається вкрай рідко. Припинення конфедерації – логічний етап завершення її діяльності.

Федерація вважається стійким державним утворенням, вік окремих представників обчислюється сторіччями. Конфедерація розпадається або після того, як цілі її створення досягнуті, або внаслідок внутрішніх протиріч. Одна і та ж адміністративна одиниця може входити до складу лише однієї федерації. Одна і та ж держава може бути членом декількох конфедерацій – це не заборонено.

Відмінність федерації від конфедерації полягає в наступному:

  • Суверенітет. Суб’єкти федерації передають свою незалежність центральним органам управління і певною мірою підкоряються їм. Учасники конфедерації повністю зберігають суверенітет;
  • Органи державного управління. Федерація має два рівні управління: регіональний та загальнодержавний. Учасники конфедерації повністю зберігають свою внутрішню структуру управління;
  • Територія. Територія федерації складається з її адміністративних одиниць, а конфедерації – з незалежних держав;
  • Розпад. Учасники конфедерації можуть у будь-який момент покинути союз, суб’єкти федерації – ні;
  • Повноваження союзних органів. Як місцеві, так і вищі органи управління федерації наділені широким колом компетенцій. Повноваження органів конфедерації невеликі, всі рішення виробляються спільно;
  • Гнучкість. Федерація є більш стійким утворенням, ніж конфедерація;
  • Членство. Одна держава може одночасно входити до складу кількох конфедерацій, одна територіальна одиниця – лише в одну федерацію.
Посилання на основну публікацію