Чим відрізняється держава від суспільства

Спілкування, безпека, дружба – це природні потреби людини, без яких вона не зможе відчувати себе щасливою. У сучасній політиці існує дві категорії, які часто протиставляються одна одній:

 • «громадянське» суспільство;
 • «поліцейська» держава.

Водночас, між ними є безліч схожих рис, та й самі поняття доповнюють один одного. У чому криються корінні відмінності між даними способами взаємодії людей і чи так непримиренні позиції «суперників»?

Що таке суспільство і держава

Держава – це формальна організація, ієрархічна структура, яка складається з взаємозв’язаних інститутів. Це розвинута спільність людей, головна властивість якої – стійкість. Держава обов’язково володіє такими атрибутами, як:

 • публічна влада;
 • валюта;
 • територія;
 • народонаселення;
 • незалежність.

Відсутність даних ознак перетворює спільність людей або в колонію, чи в тимчасову групу, схильну до поступового розпаду.

Суспільство – це об’єднання людей, які відокремились від навколишнього світу на певних принципах взаємодії. Зародження феномена утворилося разом з розвитком свідомості у людини. Найдавніше суспільство – це способи самоорганізації первісних людей, де головною цінністю і устремлінням було виживання.

На даний момент соціум – це група індивідів, яка створена з певною метою на принципах самоорганізації.

Порівняння держави і суспільства

Таким чином, як суспільство, так і держава – це група людей, об’єднаних навколо єдиної мети. У чому ж різниця між державою і суспільством? Є цілий ряд відмінностей.

Так, суспільство з’явилося в первісні часи, коли люди почали об’єднуватися для захисту від дикої природи. Держави сформувалися вже на більш пізніх етапах розвитку людини, після появи:

 • осілості;
 • закріплення за народом території.

У соціумі є лідери, проте їх рішення не завжди обов’язкові для виконання. Найстрашніше покарання – це остракізм, тобто зречення від суспільства.

У державі закони дотримуються під страхом застосування санкцій, вхід і вихід з приналежності сильно утруднений. Суспільство позбавлене всіх державних атрибутів або більшої їх частини, однак продовжує своє існування. Гнучка структура допомагає суспільству виживати за найскладніших умов.

Втрачаючи свої атрибути, держава припиняє існування і вмирає, подібно живій істоті.

Відмінність держави від суспільства полягає в наступному:

 • Походження. Суспільство – це найраніше об’єднання людей, вік якого оцінюється тисячоліттями. Перші держави з’явилися відносно «недавно»: ближче до початку Нової ери, і представляли собою гіпертрофовані соціуми (Єгипет, Рим, Греція);
 • Спосіб управління. Усі рішення в суспільстві приймаються за згодою учасників. Управління в державі здійснюється імперативними методами, за недотримання правил передбачена відповідальність, влада може перебувати в руках однієї людини або групи осіб;
 • Структура. Суспільство може мати формального лідера чи представляти собою лінійну структуру; держава ж завжди наділена публічною владою, яка володіє ієрархічністю і групою прихильників;
 • Вхід і вихід. Людина може одночасно належати до одного або декількох суспільств, вільно переміщаючись між ними, якщо мова не йде про закриті соціуми (армія, поліція, таємний клуб). Одноразова приналежність до кількох держав важкореалізована і допускається лише у випадках, встановлених законом;
 • Чисельність. Для створення суспільства достатньо двох індивідуумів, в той час як навіть у найменшій державі кількість громадян складає як мінімум кілька сотень;
 • Ідентичність. Суспільства можуть дублювати один одного, а держави завжди будуть унікальними.
Посилання на основну публікацію