✅Чим відрізняється буддизм від індуїзму

Буддизм та індуїзм мають спільне коріння. Обидві релігії виникли в Індії, вони генетично близькі. Однак за багатовікову історію свого становлення буддизм ввібрав в себе традиції дуже багатьох народів Сходу. Він став не просто релігією. Це вчення про просвітління, але просвітління не Богом, а спогляданням власного духу.

Що таке буддизм та індуїзм

Буддизм – монотеїстична релігія, філософське вчення про духовне пробудження, вчення Просвітленого. Він виник в Індії, сформувався в Східній Азії і є однією з найбільших світових релігій.

Індуїзм – найдавніша політеїстична ведична релігія, сукупність традицій і філософських шкіл, яка виникла й набула поширення на Індійському субконтиненті.

Порівняння буддизму та іудаїзму

Згідно індуїстському вченню, весь світ – сансара, нескінченна низка перероджень, сумне буття всього звичайного і повсякденного. Світ – це ілюзія. Але за межами сансари існує справжній, реальний світ, в якому править Абсолют. Вся увага в буддизмі акцентована на спогляданні власного духу, Бога в буддизмі немає.

Індуїзм – релігія душі, яка прагне до Абсолюту. Буддизм бога і душу відкидає. Це, свого роду, прихований атеїзм.

Кінцева мета особистості в індуїзмі – розірвати кармічний ланцюг перероджень, вирватися за межі сансари і з’єднатися з Абсолютом. Зробити це можливо лише шляхом аскези, самозречення і психотренінгу.

Основна ідея буддизму – проходження життя середнім шляхом, між аскетизмом і задоволенням, як двома крайностями. Кінцевою метою середнього шляху є Нірвана – стан вищої благодаті.

В індуїзмі кількість хороших і поганих вчинків у попередньому переродженні називається кармою. Належність до певної касти також підпорядкована їй. З долею не сперечається ніхто.

Для індуїста заклики до соціальної рівності або соціальної справедливості звучать, щонайменше, дивно. Найвищі шанси вирватися за межі сансари мають представники вищої касти жерців. Буддизм сповідує принцип рівності всіх у можливості осягнути вищу благодать. Він не вітає кастовий розподіл суспільства, акцентуючись виключно на особистості та її свідомості.

Індуїзм аморфний, не має одного засновника, не являє собою єдиної релігії з певним віровченням, а складається з безлічі напрямків, які мають одне коріння, але часто суперечать один одному. Буддизм має чітке вчення, хоч і не є догматом – це система філософських знань.

Індуїзм – національна релігія індійців.

Без зв’язку з Індією він немислимий. Буддизм – релігія позанаціональна. Його прийняли народи, які мають дуже різні культурні традиції.

Монастирська організація буддизму відрізняє цю релігію від розрізненого у своїй організації індуїзму. Буддисти мають свої культурні та освітні центри, свою ідеологію.

Буддизм, проповідуючи соціально-політичну індиферентність, на практиці вніс величезний внесок в організацію суспільства, усвідомлення ним своєї етнополітичної цінності. Суспільство, політика і історія діаметрально далекі для послідовників індуїзму. Індуїзм індиферентний і недоступний для змін. Буддизм більш динамічний і відкритий для оновлення.

Відмінність буддизму від індуїзму полягає в наступному:

  • Буддизм монотеістичний, індуїзм – політеістичний;
  • Вища мета в індуїзмі – розірвати ланцюг реінкарнацій, вирватися за межі сансари і з’єднатися з Абсолютом. Головна мета в буддизмі – Нірвана, стан вищої благодаті;
  • Індуїзм аморфний, буддизм чітко структурований;
  • Індуїзм індиферентний, закритий для змін, буддизм відкритий для оновлення;
  • Індуїзм – національна релігія індійців, буддизм – релігія позанаціональна;
  • Індуїзм сповідує принцип кастовості, буддизм – принцип рівності.
Посилання на основну публікацію