Чим відрізняється біографія від автобіографії

Найкращі достовірні факти, пов’язані з життям людини, можна почерпнути з його біографії. Опис життєвого шляху в суворій відповідності з хронологією подій дозволяє отримати об’єктивну інформацію про особу з посиланням на перевірені біографічні джерела. Така ж інформація повинна міститися в автобіографії. У деяких випадках потрібно її документальне підтвердження.

Що таке біографія та автобіографія
Біографія – хронологічно впорядкований опис життя людини, призначене для збереження або вивчення інформації про його діяльність, досягнення, заслуги та інших соціально значущих фактах.

Автобіографія – власноруч написана коротка або розгорнута історія життя окремої людини в його особистому оцінці.

Порівняння біографії та автобіографії
У чому ж різниця між біографією та автобіографією?

Біографія відомих особистостей, політиків, вчених, державних діячів може становити інтерес для широкого загалу, тому її написання розглядається як важлива дослідницька робота. Біографи зазвичай дотримуються науково-публіцистичного стилю, хоча життєпис буває і твором художньої літератури.

Автобіографія в рідкісних випадках нагадує захоплюючий роман. Найчастіше вона потрібна при працевлаштуванні або необхідна для вирішення питань правового порядку, тому повинна бути лаконічною, містити точне вказівку дат, місця проживання, родинних зв’язків, роду діяльності. Діловий стиль мовлення – одна з важливих вимог до написання автобіографії при влаштуванні на роботу.

відмінність біографії від автобіографії полягає в наступному:
Біографію пишуть біографи, історики чи дослідники. Автобіографію людина пише сам.
У біографії факти і життєво важливі події викладаються від третьої особи: позиція біографа завжди нейтральна і об’єктивна. Автобіографія повинна бути написана від першої особи.
Біографія висвітлює життєвий шлях лідера, ученого, творчої особистості – людини, чия доля пов’язана з важливими історичними подіями або культурними явищами. Автобіографію може написати кожен, незалежно від значущості соціального статусу.
Для написання біографії необхідний ретельно перевірений фактичний матеріал. В автобіографії відбивається те, що людина вважає важливим у власному житті.
Біографія може бути написана в науково-публіцистичному або художньому стилі. Автобіографія найчастіше містить вичерпну ділову інформацію.

Посилання на основну публікацію