Чим відрізняється билина від казки

Билина – особливий пісенний епічний жанр, що склався в російській фольклорі на рубежі X-XI століть. Як і в народній казці, в билині присутні етнічні елементи побутописання і міфотворчості, однак її відмінністю є не розважальний або повчальний сюжет, на якому засновано казкове оповідання, а опис історично значущих подій, які втілили народне уявлення про богатирську силу і доблесті.

У казці персонажі втратили прямий зв’язок з реальними героями і придбали абстрактне значення, виражене в протиборстві добра і зла. Сюжет казок – вигадка, створений як трансформація реальності в чудовий образ, пов’язаний з містичними уявленнями певної етнічної групи про навколишній світ.

Билина конкретизує героїв, які відіграли важливу роль в історичних подіях або прославилися серед одноплемінників особливими достоїнствами і ратними заслугами.

Істотно відрізняється і стиль оповіді в казках і билинах. Зміст казки передається у звичайній оповідної манері, близькій до розмовної мови. Билини виконуються урочистим речитативом під струнний акомпанемент, завдяки якому сказитель має можливість зберегти ритм силабо-тонічного вірша, властивий билинному тексту.

Властиві билині засоби художньої виразності також мають відмінності від традиційних тропів, що використовуються в казці. Гіпербола, повтор стійких оборотів, нагнітання слів-синонімів, велика кількість епітетів, антитеза – всі ці формотворчих прийоми використовуються в билині, щоб підкреслити урочистість і зберегти сюжетну лінію. Наприклад, однотипні ситуації у богатирських билинах київського циклу мають троєкратні повтори; «Молодецька сила» «славного» богатиря Іллі Муромця протистоїть підступності «царіщем поганого»; в новгородських билинах Василь Буслаевич має неймовірну силу, а Садко здатний опуститися на дно морське і вийти сухим з води.

Казки створювалися як повчальні і одночасно розважальні історії. Вони розповідалися в колі домочадців, могли мати кінцівку з підтекстом: «Казка брехня, та в ній натяк – добрим молодцям урок».

Билини прославляли героїв-богатирів. Їх виконували при великому скупченні народу, на площах і біля міських стін.

відмінність билини від казки полягає в наступному:
Билина є народною епічної піснею, а казка належить до малих оповідальним епічним жанрам.
Сюжет казок – вигадка, билина завжди має історичну основу і реальний прототип героя.
У казці використовується розмовний стиль оповіді, билина виповнюється речитативом.
Казка – прозовий творів усної народної творчості, билина має віршований розмір.
Основний прийом билини – гіпербола, повтор, стійкі формули і мовні звороти.

Посилання на основну публікацію