Чим відрізняється автор від оповідача

Якщо в літературному творі розповідь ведеться від першої особи, це не означає, що оповідачем є сам автор. Образ оповідача – авторська вигадка для реалізації пределенія авторської мети, і його роль в художній організації тексту не менш важлива, ніж сама дія, про який оповідає автор.

Хто такі автор і оповідач
Автор – письменник, поет чи драматург, творець художнього або публіцистичного твору, в якому відбивається його світоглядна позиція і реалізується індивідуальний авторський стиль.

Оповідач – вигаданий персонаж, від імені якого ведеться розповідь про долю героїв або про події, що становлять зміст літературного твору.

Порівняння автора і оповідача
У чому ж різниця між автором і оповідачем?

Автор реалізує власний творчий задум, розробляючи фабулу, вибудовуючи сюжет, наділяючи героїв драматичною долею, з’єднуючи фрагменти тексту в єдине композиційне ціле.

Персонажі завжди отримують пряму або непряму авторську оцінку, важливу для розкриття ідейного змісту твору. У деяких жанрах для цієї мети вводиться оповідач – особа, умовно наділене власним судженням про події та героїв, навколо яких розгортається сюжетну дію.

Образ оповідача нейтральний. Читач майже нічого не дізнається про його характер, образі думок, долі. Оповідач цікавий тільки тим, що від його імені ведеться розповідь. Зі слів оповідача ми дізнаємося про звички та дивацтва Печоріна у романі М.Ю. Лермонтова «Герой нашого часу»; пушкінський цикл «Повістей Бєлкіна» теж переданий вигаданим оповідачем.

Розповідь від першої особи – поширений прийом в європейській літературі XVIII – XIX століть. Оповідачеві рідко відводилася роль безстороннього спостерігача за подіями і хронології: в його уста вкладалася портретна характеристика головних героїв твору, оцінка їх вчинків, прогнози та попередження про наслідки необдуманих дій.

Часто оповідач необхідний для вираження авторської позиції. У романі А.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» образ оповідача майже тотожний самому автору. Однак це все-таки образ, у якому тільки частково відбилося авторське світовідчуття.

Введення фігури оповідача в сюжет твору ускладнює композицію, надає їй багатоплановість і в той же час чітко структурує розповідь. Автор при цьому залишається творцем і творцем, головним режисером дії, а не його учасником.

відмінність автора від оповідача полягає в наступному:
Автор – творець літературного твору. Оповідач – один з його персонажів.
Автор вибудовує сюжет і описує події, розповідати про які повинен вигаданий герой – оповідач.
Завдяки образу оповідача може бути виражена авторська позиція по відношенню до описуваних подій.
У оціночних судженнях оповідача частково проявляється світогляд автора.

Посилання на основну публікацію