Чим пісня відрізняється від вірша

Одні вважають, що слова пісень – це обов’язково вірші. Інші, навпаки, стверджують, що музичні тексти далекі від поезії. Хто має рацію в цьому питанні? Спробуємо розібратися, чим відрізняється пісня від вірша.

З давніх-давен людина прагне виразити свої почуття в мистецтві. І якщо з образотворчими напрямками все гранично зрозуміло, то передача емоцій словами завжди оцінюється складніше. Перші поети присвячували свої рядки богам і стихіям, використовували художній стиль в практичних цілях. З розвитком культур і цивілізацій, вірші упрощались і набували з споживчу цінність.

Сучасна поезія представлена ​​десятками стилів і жанрів. У кожній країні існують національні особливості написання віршів. Однак все їх об’єднує спільна риса – дотримання законів віршування. Іншими словами, наявність рими, складених строф і співзвуччя. І якщо рима в деяких поетичних стилях відсутня, то наявність строф є обов’язковою вимогою. Їх кількість може бути як фіксованим, так і довільним. Всі вірші можна розділити на класи за кількістю рядків, розміром і наявністю рими. Крім того, існують особливі стилі письма, що виділяються в окремі категорії.

В термінологічному значенні вірш – це невелике поетичний твір, написаний віршами, структурно об’єднує ритмічно організовані строфи з фіксованим на певних складах наголосом. З цієї ж точки зору будь-яке вірш має мати ряд характерних для жанру рис. Першим, і основним є образність. Художня література побудована на засобах порівняння і вираження. Ще однією особливістю поезії вважається синтаксична цілісність. Вірш має бути ємним.

Вище вже була позначена така риса поетичних творів як рима. Уміння чергувати ударні і ненаголошені склади визначає милозвучність і мелодійність вірша. Ритм може бути як спокійним, так і агресивним. Головне, він повинен визначати візерунок вірші.

Ще одна особливість вірша – емоційність. Поезія покликана волати до глибинних почуттів і душевним терзанням читача.

Як тексту для пісні часто використовуються поетичні твори визнаних майстрів. Так, на музику покладено багато творінь Єсеніна, Цвєтаєвої, Бродського, Маяковського, Висоцького та ін. Вважається, що «проспівати» можна практично будь-який вірш. Однак найчастіше тексти пісень пишуться спеціально. На сьогоднішній день їх вже можна винести в самостійну категорію літературної творчості.

Тексти сучасної популярної музики далекі від основ віршування. Мова багатьох пісень примітивний. Подібний вибір автори роблять для кращого запам’ятовування пісень слухачами. З тих пір як музика стала використовуватися для розваги публіки, тексти пісень перестали нести смислове навантаження.

Висновки:

  • Сучасна поезія представлена ​​десятками стилів і жанрів.
  • Основною відмінністю вірші є образність, в пісні вона не обов’язкова.
  • Важливою особливістю поезії вважається синтаксична цілісність, в пісні вона зазвичай не має.
  • Уміння чергувати ударні і ненаголошені склади визначає милозвучність і мелодійність вірша.
  • Поезія покликана волати до глибинних почуттів читача, пісня – розважати.
  • Як тексту пісні можуть бути використані вірші.
Посилання на основну публікацію