✅Чим билина відрізняється від казки

Вагоме місце в руському фольклорі займають билини і казки. Обидва жанри тісно пов’язані з міфотворчістю, відображають народні традиції та етнічний побут і виконують виховну функцію. Однак, при видимій схожості, билина і казка мають ряд суттєвих відмінностей.

Билина – особливий пісенний літературний жанр, який не має аналогів в руській культурі. Відмінною рисою таких творів є історична основа. Всі билини розповідають про реально відбувалися події, оспівуючи героїзм, відвагу і силу персонажів. Увага слухача прикута до конкретних людей, які уособлюють народну віру в богатирів і доблесних воїнів, а також прославився своїми ратними подвигами.

Казкові персонажі втратили будь-який зв’язок з реальністю. Сюжет подібних літературних творів є вигадкою і має розважальний характер. Дія будь-якої казки розгортається навколо протистояння добра і зла. Реальне життя трансформується в чудовий образ, наповнений містичними уявленнями про світ і чарівними перетвореннями.

Важливою відмінністю билини і казки є характер оповіді. Як вже було зазначено раніше, билина є пісенний жанр, особливий урочистий текст, який має ритм силабо-тонічного вірша. Щоб передати слухачеві правильний настрій, прочитання супроводжується акомпанементом з народних струнних інструментів, зазвичай гуслей. Казка, якщо передається в усній формі, то має розповідний характер, близький до розмовної мови.

Різницю між билиною і казкою можна також простежити в засобах художньої виразності. Казки, як літературні твори, відрізняються манерою проголошення – повчальною і розважальної одночасно. В кінці твору обов’язково проговорюється висновок, який повинен був зробити слухач. У билині для збереження сюжету і додання урочистості застосовуються гіперболи, епітети, антитези, численні синоніми і усталені звороти. Характерною особливістю даних літературних творів є триразові повтори однієї думки.

Слід розуміти, що казки використовувалися в якості доступного навчального матеріалу. Їх розповідали дітям в невеликому колі. Билини ж виконувалися при скупченні народу, на площах і святах.

Висновки:

  • Билина – особливий пісенний жанр, казка – мале епічний твір.
  • Відмінною рисою билин є історична основа.
  • Билини присвячені конкретним героям, які існували в реальності. Казка заснована на вигаданих персонажів.
  • Билина має урочистий характер, казка – повчально-розважальний.
  • Билина – пісенний жанр, що супроводжується акомпанементом. Казка має розповідний характер.
  • Різницю між билиною і казкою можна також простежити в засобах художньої виразності.
  • Казки розповідалися в домашніх умовах, билини – на площі, при великому скупченні народу.
Посилання на основну публікацію