Чим байка відрізняється від розповіді

Розповідь запам’ятовується читачеві як історія, що відбувалася з головним героєм. Перше, що спадає на думку при згадці про творчість Езопа, Лафонтена або Крилова, – «Мораль цієї байки така …» Чому так по-різному сприймаються розповідь і байка?

Що таке байка і розповідь
Байка – жанровий різновид творів художньої літератури, для яких характерні віршована організація тексту, повчальність змісту, сатиричний стиль викладу, використання іносказання в якості прийому художнього зображення і наявність повчального висновку.

Розповідь – невелике за обсягом авторський твір епічного жанру, написане в прозі. Має чітко позначений сюжет, який розвивається як епізод з життя головного героя, розкриває його характер, образ думок або мотивацію вчинків.

Порівняння байки і розповіді
У чому ж різниця між байкою і розповіддю?

У байці вигадані події не виходять за рамки конкретного місця і часу. Вони зображуються як казково-фантастична чи побутова ситуація, в якій виявляються людські слабкості, недоліки і пороки.

Прийом алегорії, широко використовуваний у байках, дозволяє автору в алегоричній формі викривати явища, що заслуговують засудження і осуду, а також піднімати питання морального і морально-етичного плану.

Головний засіб художньої виразності у байці – гостра сатира. Персонажами можуть бути люди, тварини і навіть неживі предмети, завдяки прийому уособлення наділені людськими якостями.

Важливим композиційним елементом байки є мораль – коротке висловлювання, в якому полягає повчальний рада або висновок. Мораль найчастіше входить у заключну частину байки, хоча іноді може передувати оповіданню, визначаючи його тему і сатиричну спрямованість.

У оповіданні розповідається про події, близьких до реальних. Вони відбуваються з героєм при особливих, виняткових обставин, в яких виявляються його особисті позитивні чи негативні якості.

Розповідь у оповіданні підпорядковане причинно-наслідкового зв’язку: воно об’єднує окремі фрагменти художнього тексту в єдине ціле.

Розповідь може містити елементи сатири, алегоричні образи і іносказання, проте їх використання служить стилістичної виразності, а не є жанровим ознакою для цього виду прози.

Текст байки створюється переважно у віршованій формі.

відмінність між байкою і розповіддю полягає в наступному:
Зміст байки має повчальний характер. Основою змісту розповіді є оповідання про які-небудь події з життя героя.
Байка містить повчання у вигляді короткого виводу – моралі. У структуру розповіді мораль як художній елемент не входить.
У байках використовуються уособлення, метафори, алегорія та інші види іносказань. В оповіданні їх використання має фрагментарний характер.
Байки часто створюються у віршованій формі.

Посилання на основну публікацію