Харчування і тривалість життя

Існують безперечні докази впливу їжі та харчування на багато найважливіші біологічні характеристики організму, зокрема на тривалість життя, старіння, час оптимального функціонування його фізіологічних систем (огляди: Валенкевіч та ін., 1978; Самсонов, Мещерякова, 1979; Валянки-вич, Уголєв, 1982; Валенкевіч, 1984; Нікітін, 1984; Фролькіс, 1988; Nutrition .., 1989, та ін.).

Є серйозні підстави припускати, що дієта грає важливу роль у підтримці психічного статусу осіб похилого віку (Diet and maintenance .., 1988). Однією з найбільш загальних закономірностей, продемонстрованої поруч дослідників в експериментах на ссавців різних видів, є різке збільшення тривалості життя при обмеженні споживання їжі. Наприклад, у щурів тривалість життя при обмеженому споживанні їжі збільшується на 50%, а іноді і більше порівняно з контрольними тваринами. Великий інтерес представляють спостереження В. Н. Нікітіна (1984), який показав, що при обмеженні дієти змінюється гормональне дзеркало організму, підвищуються рівні кортикотропина і кортикостерону в крові і помітно знижуються рівні тиреотропіну, тироксину та інсуліну. Цікаво, що тварини з обмеженнями в харчуванні значно довше зберігають здатність до спарювання (огляд: Фролькіс, 1988). Механізм цих явищ вимагає подальшого аналізу.

Показано також, що при нормальній за обсягом дієті, але при зменшеному вмісті білка також спостерігається значне збільшення тривалості життя. Загальний рівень не тільки білка, а й окремих амінокислот може впливати на тривалість життя. Однак це питання до теперішнього часу досліджений вкрай недостатньо. Відомі лише окремі факти, що представляють великий інтерес. Так, дво- і триразове зменшення триптофану в раціоні призводить до помітного збільшення термінів життя піддослідних тварин (огляд: Фролькіс, 1988). Доречно нагадати, що триптофан є попередником одного з важливих фізіологічно активних речовин – серотоніну.

Існують відомості, що дієта із зменшеним вмістом насичених жирних кислот і холестерину призвела до зниження смертності від серцево-судинних захворювань в США, Канаді та Австралії (Kbnnel, 1988). Разом з тим недавно висловлено думку про помилковий розгляді окремих харчових продуктів як гіперхолестерінеміческім і атерогенних (The atherogenic potential .., 1988).

Є ряд спостережень, які демонструють значний позитивний ефект обмеження харчування людини (огляд: Миколаїв та ін., 1988). Проте в даний час немає доказів того, що збільшення тривалості життя, досягнуте обмеженнями в харчуванні, не призводить до зниження деяких важливих функціональних характеристик організму. Більше того, спостереженнями над тваринами, підданими харчової рестрикції, демонструють, що в їхній поведінці є ряд відхилень, які слід охарактеризувати як негативні. Необхідно зауважити, що множинність ефектів їжі робить скрутної, а в багатьох випадках і неможливою однозначну оцінку певного варіанту харчування. У зв’язку з цим літнім людям пропонується дотримуватися звичного раціону (Practical nutrition .., 1988).

Таким чином, проблема впливу їжі на тривалість життя дуже складна і ще чекає свого рішення.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.