Зникнення держави Київська Русь

Смерть Мстислава в 1132 році знаменувала собою кінець епохи давньоруської держави. Розпавшись на півтора десятка фактично самостійних князівств, вона остаточно припинила своє існування як цільне державне утворення.

При цьому Київ все ж продовжував ще деякий час представляти собою символ престижу князівської влади, поступово втрачаючи реальний вплив.

Але навіть в такій якості існувати Стародавньої Русі залишилося всього лише сторіччя.

Нашестя монголів в середині тринадцятого століття призвело до втрати самостійності давньоруських земель на кілька століть.

Посилання на основну публікацію