Значення Великої французької революції

Французька буржуазна революція 18 століття була найбільшою подією не тільки для Франції, але і для всієї Європи і мала прогресивне значення.

Перш за все, ця революція покінчила з тисячолітньою владою абсолютизму і феодалізмом таким рішучим чином, як ніяка інша. На зміну монархії прийшла демократична форма правління – республіка.

Замість середньовічних феодальних відносин, які гальмували економічний прогрес, був розчищений шлях для молодого, амбітного, більш сучасного періоду світової цивілізації – капіталізму.

Основною рушійною силою французької буржуазної революції були широкі народні маси – міське бідне населення і селянство, якими керувала буржуазія. Реальна, активна сила цієї революції полягала в її народності, що додало їй справжній розмах і широту. Саме в цьому її відмінність від подібних буржуазно-демократичних революцій в інших країнах.

Основне значення великої французької революції, то, що вона класичний зразок завершеної буржуазно-демократичної революції.

Це виразилося в тому, що:

  • Революція систематизувала і значно спростила величезне різноманіття форм власності, які існували раніше;
  • Багато землі, що належали спадковим дворянам, але не всі, були продані селянам з розстрочкою терміном на 10 років. Революція скасувала всі станові бар’єри і знищила привілеї духовенства і дворянства, надала рівні соціальні можливості для всіх громадян республіки. Це стало прикладом для розширення громадянських прав і прийняття конституцій в інших країнах Європи і Америки;
  • Революція довела здатність виборних органів управляти державою, тим самим підтверджуючи можливість розвивати принципи демократії;
  • Революція встановила новий державний устрій – республіку, яка встановлювала рівні права всім громадянам, і гарантом рівноправності була держава;
  • Фінансова система була перетворена – вводився податок, пропорційний наявному доходу, який не базувався на соціальне походження. Була проголошена гласність державного бюджету;
  • Незважаючи на свою прогресивність, французька буржуазна революція була обмеженою. Звільнивши народ від пут феодалізму, вона обплутала його новими – ланцюгами капіталізму.
Посилання на основну публікацію