Західна Європа в 1918 – 1923 рр

1. Що привело до Листопадової революції в Німеччині? Охарактеризуйте її основні етапи. Які політичні сили взяли участь у революції? У чому полягали відмінності в їхніх поглядах на завдання революції?

Причинами Листопадової революції в Німеччині стали: численні феодальні пережитки (абсолютна монархія, юнкерське землеволодіння), які заважали демократизації та економічному прогресу; величезні втрати в ході війни (близько 1,8 млн. убитих, величезна кількість поранених); експлуатація народу і продовольча проблема; рішення кайзера придушити революційний рух і підписати «почесний мир» з Антантою. Він наказав вивести кораблі з балтійських портів і розгромити флот англійців. Але матроси втомилися воювати, і їм ближче були ідеї революції, тому вони підняли повстання в Кілі і об’єдналися з робітниками. Так почалася Листопадова революція в Німеччині. Виділяють три етапи Листопадової революції: 1) 3 листопада – 9-10 листопада 1918 – перемога революції, створення Ради народних уповноважених (новий уряд); 2) до січневого повстання 1919 – підписання перемир’я з країнами Антанти 11 листопада 1918, спроба ліворадикалів поглибити революцію; 3) до травня 1919 – створення і поразка Баварської радянської республіки. СДПН – за демократичну «Німецьку республіку», мирні реформи, НСДПГ – заперечували диктатури пролетаріату, але підтримували СДПН. Ліворадикальні сили, які об’єдналися в КПГ, за поглиблення революції і диктатуру пролетаріату. ННП, НННП проти революції і за відновлення монархії. Сили різнорідні, серед них немає єдності. Вони не домовилися, не змогли закріпити результат і в квітні 1919 р революція скінчилась. У підсумку встановилася веймарська демократія. Німеччина стала президентською республікою.

2. Порівняйте революційні виступи в Німеччині та Австро-Угорщини. Поясніть, чому революції в Німеччині та Австро-Угорщини можна характеризувати як буржуазно-демократичні.

Схожий сценарій дій: і в Німеччині і в Австро-Угорщині повалена монархія, проголошена республіка, виникло ліворадикальний рух, і з’явилися комуністичні партії. Їх можна охарактеризувати як буржуазно-демократичні, тому, у підсумку йде побудова демократичної держави, поступові мирні демократичні реформи.

3. Де в Європі були встановлені радянські республіки? Про що свідчить спроба встановлення радянських республік? Чому вони були придушені?

Спроба встановлення радянських республік була в Баварії, Угорщини, Словаччини. Ці республіки існували недовго. Спроба їх створення свідчить про оформлення та розширенні робітничого руху, про необхідність поліпшення становища широких верств населення, ліквідації післявоєнної розрухи та демократизації режимів. Вони були придушені через неоднорідність політичних сил, розрізненості інтересів і нечисленної підтримці.

4. Доведіть, що соціал-демократичний і комуністичне рухи стали впливовою силою в політичному житті країн Заходу. У чому вони бачили свою головну мету?

Вони стали впливовою силою в політичному житті країн Заходу. Про це говорить сам факт виникнення комуністичних партій і соціал-демократичних на територіях європейських країн, стрімке зростання їх чисельності, результатом чого стала поява їх представництва в парламентах країн. Також на значимість вказує і створення єдиної партії міжнародного комуністичного руху – Комуністичного Інтернаціоналу з центром у Москві, відновлення діяльності 2 Інтернаціоналу (З 1923 Робочого соціалістичного інтернаціоналу) у Західній Європі.

5. Чому в країнах Заходу в 1919 – 1923 рр. активізувалися реакційні сили? У чому це виявилося?

Праві і реакційні сили в Європі активізувалися через загрозу більшовизації Європи. Це виразилося в появі та посилення ролі мілітаристських і реваншистських організацій і партій. Вони почали проводити політику терору по відношенню до лідерів соціал-демократичного і комуністичного напрямків. Також виступали проти демократичних режимів. У США, крім реакційних партій і організацій, посилилися расистські організації, що переслідували негрів.

6. Де були створені фашистські партії? Що послужило причинами їх створення? Які ідеї лежали в основі фашистського руху?

Перші фашистські партії з’явилися в Італії і Німеччині, у тих країнах, які зазнали поразки а Першій світовій війні. Причини виникнення фашистських партій: економічні проблеми, зубожіння широких верств населення за роки війни, втрата цінностей ліберального суспільства, криза правлячих партій ліберального спрямування, посилення реваншистських і націоналістичних ідей, поява ідеї про вирішальну роль воєн в історії, культ сильної особистості, здатної навести порядок в країні. У підставі фашизму лежать ідеї створення сильної держави, культ сильної особистості (надлюдини), агресивна зовнішньополітична програма, реваншизм і мілітаризація, крайній расизм і антисемітизм.

Пропонуємо обговорити. Після закінчення Першої світової війни намітилося три варіанти політичного розвитку країн Заходу: демократичний, революційний і праворадикальний. Які фактори впливали на вибір країною того чи іншого варіанту розвитку?

У першу чергу буде впливати економічне становище країни. Ті країни, які зазнають менших втрат, були в блоці переможців пішли шляхом поступових прогресивних реформ, посилення ролі держави в економіці («новий курс» в США), збереження і посилення ідей демократії. Країни, які сильно постраждали в роки війни, яких торкнулися обмеження Версальсько-Вашингтонської системи, навпаки, пішли шляхом праворадикальних перетворень. Це пов’язано з тим, що буржуазно-ліберальні партії і уряд не в змозі виявилися навести порядок у соціально-економічному і політичному житті країни, а також не могли забезпечити повернення втрачених прав, територій, засобів, які йшли на сплату непомірних репарацій. Тому тут необхідність у пріоритет віддавався фашистським партіям (Німеччина, Італія і т.д.). Третій шлях обрала Росія. Там склалася унікальна обстановка після Лютневої революції 1917 року. Коли Тимчасовий уряд не змогло спертися на народ і не мало авторитету, а решта політичних сил не ставили завдання взяти владу в свої руки. Тільки більшовики взяли курс на повстання і здійснили Жовтневу революцію 1917 року, тому Росія пішла шляхом побудови соціалізму. Саме більшовики мали широку популярність серед численного населення Росії, саме вони дали світ солдатам, землю селянам, але знищили остаточно можливість реставрації монархії, убивши сімейство Романових.

Відповідь на питання до історичного документу стор. 24.

Яка форма правління встановлювалася в Німеччині згідно Конституції? Які права отримував народ Німеччини? Який ставала Німеччина за формою державного устрою? Які органи державної влади були утворені?

Форма правління – республіка. Народ проголошений джерелом влади. Народ Німеччини отримав виборче право, визнано рівність усіх перед законом, свобода особистості недоторканна, право утворювати спілки або суспільства, свобода віри і совісті, гарантується свобода і таємниця виборів. Форма державного устрою – федерація (територія ділилася на 17 земель, були і вільні міста). Законодавча влада – рейхстаг і рейхсрат. Виконавча влада – уряд. Президент обирається всім німецьким народом.

Посилання на основну публікацію