Західна Європа напередодні революційної епохи

У XVIII в. у багатьох країнах Європи, здавалося, встановився довгоочікуваний порядок. Пішли в минуле драматичні події Реформації, що розколола католицький світ і викликала небувалу бурю війн, революцій, релігійних та соціальних конфліктів. У внутрішньому житті європейських країн посилилася тенденція до зміцнення влади монарха.
Абсолютизм став характерною рисою політичного життя Франції, Пруссії, Австрії, Іспанії та інших країн.
В економіці європейських країн почав переважати капіталістичний устрій. Мануфактури виникали в Англії, Франції, Голландії, Німеччини. На них вироблялися різноманітні товари – від годин і дорогих тканин до сукна та металевих виробів. На мануфактурах, що належали приватним підприємцям або державі, трудилися наймані працівники. У першій половині XVIII в. стали застосовуватися різні машини, ще не отримали, проте, широкого поширення.
Розвитку капіталістичної промисловості і торгівлі в ряді країн Європи заважали феодальні традиції. Ще сильні були привілеї ремісничих цехів; пересуванням купців перешкоджали внутрішні митниці, побори яких здатні були розорити навіть заможного торговця; феодали продовжували зберігати свої виключні права, які заважали вільному підприємництву.
Провідними державами, які стали на шлях капіталістичного розвитку, були Голландія і Англія, де вже відбулися буржуазні революції. Ці дві країни змагалися у боротьбі за колонії і за більш вигідні умови торгівлі. Але в XVIII в. вже намітилося явне економічне переважання Англії. Тут дозріли найбільш сприятливі умови для розвитку капіталістичної промисловості.

Посилання на основну публікацію