Завоювання турків-османів і загибель Візантійської імперії

На початку XIV в. одне з невеликих держав, що виникли після розпаду держави турків-сельджуків в Малій Азії, стало новим центром об’єднання ісламського світу. Його засновником був Осман-бей (1288-1326), на ім’я якого держава отримала назву Османської. З середини XIV в. військо османських султанів початок завоювання на Балканському півострові. Туркам протистояли ослаблені міжусобицями, постійно ворогували між собою Візантія, Сербія і Болгарія. В кінці XIV – початку XV в. южнославянские держави Сербія і Болгарія спочатку виявилися у васальній залежності від турків-османів, а потім і в їх повній владі. Вирішальною подією у долі Сербії стала поразка її війська у битві на Косовому Полі в 1389 р Спроби західноєвропейських хрестоносців стримати невблаганний натиск турків зазнали невдачі.
Перемоги османів на деякий час були перервані появою нової могутньої сили – держави Тимура (Тамерлана) (1370-1405), під владою якого виявилися землі Середньої Азії, Ірану, Індії. Наступною його метою стала Мала Азія – володіння турків-османів. У 1402 в битві при Анкарі турки зазнали поразки від військ Тимура, а султан Баязид I (1389-1402) потрапив у полон і помер у неволі. Однак після смерті Тимура його держава розпалася. Тепер ніщо не могло перешкодити османам продовжити експансію.
Піднесення турків-османів співпало з ослабленням домінуючої сили в Малій Азії – Візантійської імперії, пов’язаним з нескінченними війнами за владу між членами візантійської імператорської сім’ї. Ситуацію в країні посилило важке соціально-економічне становище. Скарбниця спорожніла, і імператор не мав можливості утримувати велике військо. Селяни, що потрапили в залежність від великих землевласників, вже не могли служити в армії, а найманці були вкрай ненадійні. Слабкістю імперії скористалися її вороги – генуезці і венеціанці захопили торгові шляхи і портові міста, що належали Візантії. З Балканського півострова ромеїв витісняли армії посилилися південнослов’янських держав – Болгарії та Сербії. Територія Візантійської імперії скоротилася до міста Константинополя з округою.
У 1439 р в обмін на обіцянку західноєвропейських держав надати військову допомогу візантійці погодилися на об’єднання православної і католицької церков під верховенством папи римського (Флорентійська унія). Поступка Заходу викликала невдоволення багатьох православних у Візантії і за її межами. Російська православна церква не визнала цієї угоди і оголосила про свою самостійність. Однак Візантія так і не отримала допомоги. У 1444 під містом Варна турки розгромили військо хрестоносців, послане римським папою.
Османи кілька разів осаджували візантійську столицю, і в 1453 р після рішучої атаки турецьких військ на чолі з султаном Мехмедом II (1451-1481) Константинополь упав. Останній візантійський імператор Костянтин XI (1449-1453) загинув у бою на вулицях міста. Так завершилася тисячолітня історія Візантії. Константинополь перестав бути центром православ’я.

У XV в. на землях колишньої Візантійської імперії та інших країн в Азії і Європі виникла величезна Османська імперія – найбільше і могутнє ісламську державу. Це була багатонаціональна держава, населення якої сповідувало різні релігії. Іслам був панівною релігією в Османській державі. Законодавство будувалося на основі шаріату. Однак султанам доводилося миритися з грецьким християнським населенням міст і сіл – в перші століття існування Османська імперія відрізнялася відносною віротерпимістю. Немусульманські піддані султанів (православні, вірмени, іудеї) були об’єднані в особливі спільноти, що володіли автономією, і очолювалися своїми духовними ієрархами. Греки-фанаріоти (таку назву вони отримали по кварталу Фанар в Константинополі) займали особливе положення. Вони взяли під свій контроль світські і фінансові справи православної церкви; крім того, в їх руках знаходилися зовнішні зносини Османської імперії та внутрішня торгівля країни.
Деякі християни, не витримавши жорстокості турок або через побоювання за свою сім’ю, переходили в іслам, при цьому внутрішньо зберігаючи вірність православ’ю, що вважалося злочином. Роки турецького панування принесли церкви сотні новомучеників за віру. Були й ті, хто ставали мусульманами, щоб зробити кар’єру: перехід в іслам гарантував знатним грекам досягнення високого становища у владних структурах Османської імперії.
Турецька влада використовували і економічний тиск, щоб звернути християнське населення в іслам. В областях, перш колишніх християнськими, створювалися такі умови, при яких населення змушене було приймати іслам: християни платили більше податків, ніж мусульманські піддані султана. У той же час в Османській імперії існувала узаконена система насильницького навернення в іслам – «податок кров’ю». Турки забирали з християнських сімей хлопчиків, яких виховували в дусі відданості ісламу. З них створювалися загони яничар – султанської гвардії. Яничари були вірні своєму панові і виконували всі його накази.

Османські султани створили ефективний апарат управління величезною державою. При цьому багато що вони запозичили у завойованій Візантійської імперії. Зміцнивши внутрішнє становище держави, створивши потужну армію і флот, турки-османи розгорнули наступ на християнську Європу.
До Х ст. іслам став домінуючою силою на Близькому і Середньому Сході. Спроби європейських християнських держав відновити свої позиції в ході Хрестових походів зазнали невдачі. До середини XV в. більша частина регіону опинилася під владою могутньої Османської імперії.

Посилання на основну публікацію