Зародження моралі в первісному суспільстві

Хочу почати з визначення самого поняття моралі, адже всі ми з ним знайомі, але не всі знають його значення. Під цим поняттям розуміється певна система норм, правил, уявлень, поглядів, суджень, це така своєрідна форма людської свідомості і вид відносин, відносин в суспільстві.

Мораль – це показник нашого розвитку, показник наших відносин з іншими, нашого виховання і індивідуальності. Мораль можна умовно розділить на 2 форми: перша форма – це особисті якості людини (це може бути скромність, відповідальність, щирість або ввічливість та ін.); друга форма – це певні норми поведінки ( «не вкради», «роби справедливо», «не убий», «дій порядно» і т.д.).

Кожен з нас сприймає мораль по-своєму, але треба розуміти, що вона не виникла сама по собі і навіть в момент її виникнення вона не була такою, якою є зараз. Можна простежити, який довгий і складний шлях розвитку вона подолала, як вона розвивалася і еволюціонувала від первісного ладу до сучасності.

Зародження моралі можна побачити ще в первісних суспільствах, в їх відносинах між собою і між племенами. Стародавні люди жили в печерах, одягалися в шкури вбитих тварин, добували вогонь за допомогою тертя і кочували з одного місця на інше в пошуках їжі. Незважаючи на це, можна зробити висновок, що вже в той період почала зароджуватися мораль.

Ще з давніх часів люди мали свої індивідуальні потреби та інтереси і нерідко, саме тому, виникали міжособистісні конфлікти, а іноді навіть конфлікти виникали між цілими племенами. У різні епохи, конфлікти вирішувалися по-різному. Як правило, вони регулювалися відповідно до звичаїв і традицій, які були встановлені в межах одного племені.

В ті часи мораль була не такою, як в наш час. Вона проявлялася в індивідуальних переконаннях особистості, подумки суспільства або в авторитеті окремої особистості. Наприклад, в корінних жителів Австралії було таке поділ на групи: перша група – дорослі чоловіки, друга – дорослі жінки, третя – діти і підлітки.

Плем’ям керували старці – мудрі люди, до порад яких прислухалися всі верстви тодішнього суспільства. Такий поділ впливало на стосунки між членами роду. Без дозволу старців і проти їх волі, ніхто з племені не міг приймати серйозних рішень.

Також потрібно відзначити, що в період матріархату, спосіб життя жителів острова Тасманія значно відрізнявся тим, що був в активному вжитку слів-звернень до осіб чоловічої статі. Наприклад, у них не було слів «дід» або «дядько», але були слова «баба» і «тьотя», це свідчить про значне домінування жіночої статі над чоловічою.

Про елементи моралі ми можемо дізнатися з первісних вірувань, такі як: анімізм, тотемізм, фетишизм, антропоморфізм, магія, табу та інші.

У період патріархату в первісному суспільстві виникли нові норми, які говорять про авторитет чоловіка. У той період основною вимогою до дружини була її вірність чоловікові. Як на мене, це яскравий приклад тодішнього прояви моралі.

Також, мораль можна побачити в негативному ставленні до брехні і в суворі покарання за порушення. Як на мене, саме умови того часу вплинули на формування більш чітких рис поняття «моралі». Всі вище наведені факти свідчать про те, що в період первісного ладу мораль прогресивно розвивалася.

Існує також багато концепцій щодо виникнення моралі: соціально-історична, натуралістична, релігійна і т.д.

Почну з соціально-історичною. Як на мене, ця концепція найбільш точна і правдоподібна. Її прихильниками були такі відомі люди: Ж.-Ж. Руссо, М. Вебер, Аристотель, Гоббс. Ця концепція ґрунтується на тому, що виникнення моралі доводиться на час формування первісного ладу, і було необхідно в той період життя. Вона була потребою в управлінні племенем, в регулюванні виробництва, в побуті.

Також існувала релігійна концепція походження моралі. Ця концепція виникла тисячі років тому. Відповідно до цієї концепції, головними явищем моралі є – добро, якому завжди протистоїть зло. Ці системи моралі були настільки поширеними, що їх дотримувалися навіть мислителі-матеріалісти.

Наприклад, Демокріт стверджував, що боги люблять тільки тих, хто не сприймає несправедливості. Тому що він вважав, що боги дають тільки добро. Існування богів також визнавали Фалес, Анаксимандр і Геракліт. З цієї концепції, роль в процесі становлення моралі відводиться богам, а не людині, на мою думку, є не правильним.

Існує ще багато концепцій і думок про походження моралі, всі вони різні, але в кожному з них є частка правди.

Підводячи підсумок, хочу сказати, що знайомство з етикою, її теорії, її історією дає нам велику можливість усвідомити масштаби моральних досягнень світового рівня і власне нашого народу. Це спонукає кожного з нас до морального самовдосконалення і саморозвитку.

Отже, мораль в первісному суспільстві з’явилася тисячі років тому не від Бога, а завдяки комунікації людей. Люди поступово її вдосконалювали, несвідомо ній користувалися і розвивали її. І в наш час ми також розвиваємо мораль і використовуємо у всіх сферах нашого життя, але на відміну від первісного суспільства, у нас це відбувається усвідомлено!

Посилання на основну публікацію