Язичництво і християнство в Стародавній Русі

Питання 01. Які особливості язичницьких вірувань східних слов’ян?

Відповідь.

1) У слов’ян була відсутня каста жерців (волхви, чарівники, чародії ними не були, хоча і мали сакральні функції).

2) Служіння богам мало двоїстий характер: більша частина культів була домашньою, але під час великих свят люди збиралися на спеціально влаштованих для культових цілей капищах під керівництвом самого князя.

3) У слов’ян була суміш язичницьких вірувань різних рівнів, тому вони молилися і камінню, і верховним божествам величезних об’єднань племен.

4) Східнослов’янське язичництво було повністю віротерпимість.

Питання 02. Які події в релігійному житті Русі передували її Водохрещу в 988 р?

Відповідь.

1) У 860 велике військо русів осаджувало Константинополь, за деякими відомостями їх частина хрестилася.

2) У договорі русів з візантійцями 944 року прямо згадані хрещені руси.

3) Княгиня Ольга хрестилася в кінці життя.

4) У 980 році перемогли своїх суперників у боротьбі за владу князь Володимир зробив спробу здійснити релігійну реформу в рамках язичництва.

Питання 03. Чому серед ідолів, складових пантеон богів, не виявилося Велеса?

Відповідь. Велес особливо шанувався в Новгороді. На думку деяких істориків Володимир хотів дещо обмежити самостійність новгородців.

Питання 04. Між якими релігіями, згідно з легендою, здійснював вибір князь Володимир? Чому він вибрав східну версію християнства?

Відповідь. Володимир вибирав між наступними релігіями:

1) іслам,

2) католицтво,

3) іудаїзм,

4) православ’я.

До всіх трьох релігій, крім православ’я згідно з літописом у Володимира були свої претензії. Остаточно ж переконав його розповідь про красу православної служби повернулися з Візантії послів.

Питання 05. Які обставини прийняття Володимиром християнства?

Відповідь. Князь Володимир допоміг візантійському імператорові перемогти претендував на престол Варду Фоку, за що йому обіцяли в дружини сестру імператора. Для того, щоб цей шлюб відбувся, Володимир хрестився. Але імператор не поспішав виконувати обіцянку. Тоді Володимир виступив у похід на Корсунь (Херсонес), після чого імператор став поступливішими. Саме під стінами Корсуня прийняла хрещення дружина Володимира, після чого почалося хрещення і всієї країни.

Питання 06. Яке значення прийняття християнства на Русі?

Відповідь. Значення:

1) Русь підвищила свій авторитет на міжнародній арені;

2) на Русь прийшли писемність і грамотність;

3) на Русі з’явилася кам’яне і цегляна зодчество;

4) православ’я повністю змінило мистецтво Русі;

5) з часу хрещення панівної конфесією на руських землях стало православ’я;

6) православ’я як панівна конфесія в чому визначила своєрідність Росії.

Питання 07. Що таке двовір’я? Які причини існування двоєвірства на Русі?

Відповідь. Двовірство – релігійне і культурне явища, при якому у хрещеного вже народу зберігаються пережитки язичництва у світогляді, картині світу, повсякденному житті і навіть культовій практиці. З’являється тому, що звичаї, тим більше світогляд, що складалися століттями, неможливо викорінити одним обрядом хрещення.

Посилання на основну публікацію