Характер давньоруської державності

Висновок про відсутність розвиненої приватної власності на землю в Давньоруській державі і переважанні в ньому вільного населення неминуче вів до переосмислення характеру давньоруської державності. І Я. Фроянов першим серед радянських істориків зробив висновок про те, що Давньоруська держава є держава докласове, не пов’язане з «класовою боротьбою» і «пригніченням народних мас», що народ в соціально-політичному житті Київської Русі грав досить активну роль.

Частина сучасних російських істориків вважають, що російська середньовічна державність еволюціонувала у зворотному порівняно з країнами Західної Європи напрямку – від існування широких демократичних традицій до встановлення самодержавного ладу. При цьому характер самодержавства змінювався в бік встановлення необмеженої деспотичної влади.

Відмова від концепції феодалізму в Давньоруській державі призводить і до перегляду усталеної точки зору на причини його роздроблення. В її основі лежали не соціально-економічні причини, а насамперед політичні. Якщо в Європі спочатку формується феодальна власність на землю, а потім настає роздробленість, то на Русі політична роздробленість стала одним із чинників формування феодальної власності на землю.

Посилання на основну публікацію