Встановлення прорадянських режимів

В результаті перемоги у Великій Вітчизняній війні радянські війська опинилися на території звільнених ними країн Східної Європи. Тут одразу ж почалося формування нових органів влади. Уряду східноєвропейських держав, помітну роль в яких грали місцеві комуністи та їхні союзники, стали орієнтуватися на Москву. Керівні посади в компартіях, за рідкісним винятком, займали політики, що пройшли школу Комінтерну. Сильний вплив лівих політичних сил у Східній Європі пояснювалося їх активною участю в русі Опору, ослабленням правих сил після розгрому фашизму, а також відвертою підтримкою з боку Радянського Союзу.
Спочатку комуністичні партії входили, як правило, до складу широких суспільно-політичних об’єднань (фронтів). Представники компартій отримували міністерські портфелі в коаліційних урядах. Поступово їх вплив посилювалося. Зокрема, авторитет комуністів виріс після проведення в східноєвропейських країнах аграрної реформи, що супроводжувалася знищенням великого землеволодіння. Тепер підтримку компартіям стали надавати і багато селян. До кінця 40-х рр. комуністи витіснили з урядів представників інших партій, встановивши свій контроль над державами Східної Європи. Майже повсюдно захоплення влади компартіями був здійснений без збройного насильства, при видимому збереженні демократичних процедур. Проте надалі керівниками соціалістичних країн під тиском Москви було здійснено перехід до будівництва соціалістичного суспільства на основі радянської моделі як єдино можливою, організовані репресії проти незгодних з таким курсом.
У повоєнні роки східноєвропейські соціалістичні країни домоглися значних успіхів. При активній допомозі СРСР був відновлений їх економічний потенціал. Якщо до війни тільки Чехословаччина мала розвиненою промисловістю (східні райони Німеччини, що увійшли до складу НДР, були менш розвиненими, ніж західні), то в другій половині XX сторіччя сучасна промисловість була створена в усіх країнах Східної Європи. Навіть такі традиційно аграрні країни, як Болгарія і Румунія, впевнено вступили на шлях індустріального розвитку. Однак за темпами зростання економіки і рівнем життя вже з 60-х рр. Східна Європа стала різко відставати від Заходу. Неефективність радянської моделі економіки, прийнятої європейськими союзниками СРСР, стала однією з причин криз у країнах соціалізму.

Посилання на основну публікацію