Візантійський феодалізм

Після трагедії 1204 р. (захоплення хрестоносцями Константинополя) центр візантійської державності перемістився на північний захід Малої Азії, де виникла Нікейська імперія. Зовнішня загроза, яка виходила з боку створеної хрестоносцями Латинської імперії (Романії), значно зміцнила централізаторські тенденції в державі: зник інститут соуряду, виконавча влада перейшла під безпосередній контроль імператора, основою армії стали наймані загони, розміри проний обмежувалися, боротьба динатів за перетворення останніх у спадкові володіння призупинилася.

У підсумку після розгрому в 1261 р. Романії і відновлення Візантійської імперії були створені сприятливі умови для формування феодального суспільства.

По-перше, на територію Латинської імперії хрестоносцями були перенесені основні соціально-економічні структури, характерні для західноєвропейського феодалізму (оммаж, інвеститура) і встановлені вассальноленні відносини за західним зразком, причому нововведення були позитивно сприйняті і частиною місцевої знаті.

По-друге, починаючи боротьбу проти Романії нікейський імператор Михайло VIII Палеолог (1259 — 1282) обіцяв динатам збільшити розміри проній і перетворити їх у спадкові володіння.

Взаємодія зазначених чинників призвело до становлення візантійського феодалізму. Пронін перетворюються на спадкові вотчини, типологічно схожі з західноєвропейськими феодами, экскуссия починає включати в себе низку додаткових повноважень, судових і адміністративних, по відношенню до селянському населенню вотчини, що зближує її з західноєвропейськими иммуными округами. Громада все більше підпадає під контроль динатов, які привласнили собі право присвоєння вымороченных наділів (аналог західноєвропейського «права мертвої руки»).

При цьому, однак, на території Візантії так і не сформувалася в закінченому вигляді феодальна ієрархія, що зближує візантійський феодалізм з ранніми формами західноєвропейського.

Рисою візантійського варіанта феодалізму було також збереження державних податків, які стягувалися з усіх категорій селянства — і общинників, і державних, і приватновласницьких, що зближує його з пізніми формами західноєвропейського феодального суспільства.

Посилання на основну публікацію