Візантійська культура

Візантійська культура – це культура періоду європейського середньовіччя, яка склалася після поділу Римської імперії на Західну і Східну. Вона представляла собою спадщина Давньої Греції, одночасно ввібрала в себе багато чого з культур східних народів, що населяли територію Візантії.

Візантійська культура не має певних територіальних і часових меж. Історики вважають початком розвитку візантійської культури – період заснування Константинополя в 330 році, завершення – захоплення імперії османськими військами. Після 1456, коли імперію знищили турки, традиції візантійського мистецтва продовжували своє існування на Русі, в Сербії, Грузії, Болгарії. Найвищої точки величі і могутності розвиток візантійської культури досягло в IX сторіччя.

Розвиток візантійської культури відбувалося в процесі еволюції візантійського суспільства від античності до середньовіччя, боротьби язичницької та християнської ідеологій, в результаті якої християнські традиції стали ідеологічною основою візантійської культури.

Особливості Візантійської культури
Візантійська культура – це особливий, оригінальний і самобутній тип культури. Самобутність її полягає в тому, що вона дуже відрізняється від середньовічної культури Європи особливими елементами східних цивілізацій. Разом з тим їй не були чужі деталі мусульманської і античної культури. Візантійська культура орієнтувала людини на ідеальний, в якій – то ступеня ірраціональний світ вищої істини. Це пояснюється домінантною роллю релігії в житті візантійського суспільства.

Такі особливості культури не могли не вплинути на візантійське мистецтво. Візантійська культура подарувала світу свій власний художній феномен. Основними відмінностями візантійського художнього стилю було те, що в ньому не намагалися відтворити відображення навколишнього світу, а саме художня творчість був засобом самовираження автора. Художники в першу чергу були своєрідними провідниками духовності. Вони втілювали вищий божественний світ на полотнах.

Вплив і роль Візантійської культури
Візантійська культура справила величезний вплив на культуру Київської Русі. Після хрещення Русі, Візантія стала в якійсь мірі об’єктом для наслідування. У тому числі і Візантійська культура була повністю запозичена як основа у становленні власної культури. Нестор Літописець у «Повісті временних літ» писав про візит князя Володимира в Константинополь. Князь був вражений красою, величчю і естетичним наповненням візантійських храмів і повернувшись додому, негайно почав будівництво таких же в Київській Русі. Візантійська культура подарувала світові, і зокрема Русі, мистецтво іконопису.

В історії європейської та світової культури візантійська культура грала дуже важливу і помітну роль не тільки тому, що стала логічним історичним продовженням греко-римської античності, але і була своєрідним синтезом західної і східної духовної основи. Вона зробила вирішальний вплив на формування і розвиток культур країн південної і східної Європи.

Посилання на основну публікацію