Витоки культури Візантії

Культура Візантії виникла з злиття двох традицій – античної і християнської. Великий вплив на візантійців зробила також культура країн Сходу. Розмовною мовою і мовою культури Візантії був грецький. Культура Візантії, так само як і на заході Європи, формувалася під сильним впливом християнської релігії. Але імперія ромеїв була також і спадкоємицею античної культури Стародавньої Греції та Риму. Площі та вулиці «Другого Риму» – Константинополя прикрашали античні статуї стародавніх героїв і язичницьких богів. Тут височіли прекрасні палаци імператора і знаті, громадські будівлі. Церква і імператор насторожено ставилися до захоплення освічених ромеїв античними язичницькими старожитностями. Священики прагнули зрадити забуттю все, що нагадувало про античну культуру.

З часом стародавні книги перестали читати і переписувати, інтерес жителів Візантійської імперії до античної спадщини став падати. Побожні візантійці перейнялися повагою до духовного подвигу пустельників і ченців, творам богословів і їх проповідям. У Константинополі будувалися чудові християнські храми, створювалися твори християнських авторів. Живопис, архітектура, література і музика візантійців прославляли діяння Господа і святих подвижників християнської віри.

Посилання на основну публікацію