Виникнення людства

У попередній статті ми постаралися показати, що наприкінці третинного періоду па поверхні нашої планети відбувалися серйозні зміни, пов’язані із загальним похолоданням і висушування клімату, що призвели до значних перебудов природних систем близько 3 млн. років тому. До цього часу розміри заледеніння Антарктиди наблизилися до сучасних.

Але найбільш істотна ознака четвертинного періоду, що виділяє його з усієї попередньої історії Землі, – поява людини як соціальної істоти, початок гарматної діяльності. Постараємося визначити час початку цього процесу. Слід відразу ж обмовитися, чіткі межі в історії розвитку природних процесів встановити вкрай складно – занадто уривчаста та літопис, в якій записана історія природи. Навіть якщо ми впевнені в тому, що правильно читаємо цей літопис, в ній завжди буде бракувати багатьох сторінок, а то й цілих глав. Завдання дослідження – скласти цілісну картину по окремим збереженим відомостями, а це завжди породжує різні тлумачення, різночитання. Сказане повною мірою відноситься до процесу виникнення людини. Вченим ніколи не вдасться точно визначити його в часі, тому що в природі не зафіксовано момент, коли істота перестало бути мавпою і перетворилося в людину. Був складний процес, що розтягнувся на багато тисячоліть, від якого в літописах природи не залишилося практично ніяких слідів. Незважаючи на сенсаційні знахідки останніх років, «відсутня» ланка, що лежить між людиною і мавпою, все ще не знайдено. Ми знаємо мавп, далеко зайшли у прогресивному розвитку, і ми знаємо суспільство, яке за всіма ознаками вже можна називати людським. «Міст», що лежить між ними, потрібно домислювати, моделювати, використовуючи небагато відомих дані і загальні уявлення про розвиток екосистем.

На підставі відкриттів останніх років, можна зробити два висновки. По-перше, час утворення людини удревняется приблизно в 2-3 рази в порівнянні з тим, що вважалося загальноприйнятим раніше. По-друге, особливу роль в процесі антропогенезу зіграла Африка.

Африка – величезний кристалічний масив, розташований в самому центрі східної півкулі. Неглибокі «внутрішні» моря – Середземне і Червоне – відокремлюють континент від Європи та Азії. Протягом четвертинного періоду значні простори суші в північній і південній півкулях неодноразово покриває потужним льодовиковим панциром. Виникнення оледенений було динамічним процесом, що впливав на розвиток усіх елементів екосистем. Змінювався в четвертинний час і клімат Африки, правда, не так різко, як в більш високих широтах, – тут не було катастрофічних оледенений, але помітні перебудови будови ландшафтів відбувалися. Основні зміни в природі тропічних країн пов’язані з коливаннями вологості. Вчені вже давно прийшли до висновку, що в порівняно недавні геологічні часи вигляд пустель був іншим. Нині мляві піски Сахари колись були покриті степовою рослинністю. По руслах порожніх ваді текли річки; по їх берегах росли ліси. На багато кілометрів розливалися озера. Вчені досі сперечаються про те, коли все це відбувалося і з чим було пов’язано. Сформувалися дві точки зору. Одні дослідники вважають, що періоди зволоження (їх називають плювіаламі) відповідають заледенінь помірних широт. На думку інших, в періоди зледенінь в тропічних країнах було дуже сухо (наступали арідні умови) та плювіали відповідали теплим межледниковья періодів.
Реальна картина, що вимальовується на підставі останніх досліджень, значно складніше. Найкраще вивчені події наймолодшого відрізка і плейстоцену, що відповідає останньому четвертинному заледенінню 70-10 тис. років тому. Спробуємо зіставити події, що відбувалися в цей час на півночі Європи і на Африканському континенті.

За сучасними уявленнями, останнє заледеніння в Європі (вюрм, Валдай) почалося з похолодання, що сталося 70-50 тис. років тому, за якими настав тривалий, досить холодний, але безлюдний період – 50-22 тис. років. Він був відзначений двома відносними потеплениями: цивільний проспект (50-36 тис. років) і Дунаєва (32-22 тис. років), розділеними похолоданням леясціемс. Період максимального похолодання оцінюється в 22-18 тис. років. Приблизно 18-10 тис. років тому відбувалася деградація заледеніння, що супроводжувалася низкою холодних і теплих коливань.

Період, відповідний средневюрмскому потеплінню (територія Сахари), характеризується пожвавленням діяльності річок і розливами озер. На півдні Марокко (у передгір’ях гір Атласу) і на півдні Алжиру сформувалися потужні відкладення, принесені водними потоками і відклалися в озерах. Набагато інтенсивніше зволоження було на південь від Сахари. В інтервалі 30-20 тис. років зафіксовано значний підйом рівня озера Чад. Більш детально коливання озер були простежені на території Афар. Тут встановлена аридная фаза, що відповідає ранневюрмскому похолодання. Дещо раніше, 40 тис. років тому, відбувається підйом рівня озера, що змінився близько 30 тис. років тому різким пониженням рівня. Потім слід новий підйом, що досягав максимуму 25-21 тис. років тому.
Протягом періоду, відповідного максимальному похолодання Європи, 21-10 тис. років тому на території Африки явно простежуються два різних кліматичних режиму. Біля підніжжя Атласу, в Північно-Східній Сахарі посилюються плювіальние умови. Максимальне збільшення вологості відбувається 22-12 тис. років, в основному 15 тис. років тому. У масиві Оггар (Центральна Сахара) в цей час поширюється рослинність середземноморського типу.

Області на південь від Сахари охоплює засуха. Різко скорочується вода в озері Чад. Абсолютно зникають озера в Афарі. Арідні умови на сході (Камерун) і на заході Екваторіальної області (зниження рослинних зон на 1000 м на горі Кенія). Всюди в цій зоні пересихають річки, знижується рівень озер, утворюються дюни і інші супутники різко посушливого клімату. Зникають озера в Аравійській пустелі. Одночасно, як показали палеотемпературние дослідження в Червоному світі, значно знизилася температура.

Звідси можна зробити висновок, що в періоди, відповідні заледеніння в помірних широтах, на всьому Африканському узбережжі сильно падала температура. На більшій частині Африки, на південь від Сахари, встановлювалися посушливі умови.

Особливе значення в процесі антропогенезу зіграла область Східно-Африканського Рифт. Ріфт – це глибокі розкопки, незагойні тріщини, які перетинають земну кору. Східно-Африканський рифт починається на півдні континенту, біля річки Замбезі. У глибоких западинах, утворених паралельними скидами, лежать озера Ньяса, рукавів, Танганьїка, Ківу, Альберт, Едуард, Рудольф. Потім рифт повертає на північний схід, в Ефіопію (грабен Афар), виходить до Червоного моря. Червоне море являє собою рифтові освіта – глибокий розкол кори, «який відсунув» Аравію від Північно-Східної Африки. На півночі рифт продовжуєте і у вигляді затоки Акаба, долини річки Йордан, западини Мертвого моря, долини Бекаа (в Лівані); далі до півночі він іде в складчасту систему Тавра. Сучасний вигляд Східно-Африканський рифт почав набувати в палеогені у зв’язку з посиленням тектонічних процесів па всій земній кулі. У межах рифту розташовані майже всі діючі вулкани Африки. У результаті активізації вулканічної діяльності (особливо з неогену) величезні потоки лави вилите на значні простору.

Поєднання тектонічної активності з широким розвитком озерних басейнів, своєрідність рослинності і тваринного світу призвело до складання нових екосистем. Зараз ще важко точно встановити, які саме особливості цих екосистем сприяли виникненню гарматної діяльності у високорозвинених гомінідів. Але факт залишається фактом: все виразно датовані пам’ятники найдавніших гомінідів – виробників знарядь – лежать в межах Східно-Африканського Рифт.

З усіх численних пам’ятників, знайдених тут за останні десятиліття, абсолютно виняткове місце за ретельності досліджень і повноті публікацій займають пам’ятники олдувейской ущелини. Воно розташоване в східній крайовій зоні Східно-Африканського Рифт, глибина 50-80 метрів. Потужність плейстоценових відкладень перевищує 100 метрів. Вони являють собою чергування озерних, річкових, еолових утворень з шарами вулканічного попелу і туфу. Відкладення олдувейской ущелини ускладнені численними скидами. Геологічні дослідження в районі ущелини дозволили розділити товщу осадових відкладень на чотири заснованих стратиграфических підрозділи – точніше, пачки шарів.
У підставі шару I залягають річкові та теригенні відкладення. Вище по розрізу вони заміщаються озерними опадами. Близько 2 млн. років тому в районі Олдувея, біля підніжжя вулканічного нагір’я утворилося безстічне озеро. За рахунок кліматичних змін і тектонічних процесів рівень його кілька разів коливався в межах 1,5-3,5 м. При цьому змінювалися розміри озера – від 25 до 7 км в діаметрі. У період формування шару I сталося кілька великих вивержень вулкана. Утворилося шість прослоев туфу, позначених геологами індексами IA – IF. Встановлено, що в ряді випадків туф відкладався на дні озера.

Дослідження залишків тварин і рослин у відкладеннях шару I (викопна пилок тут не збереглася) показує, що клімат був, хоча і посушливим, але все ж більш вологим, ніж тепер. По берегах озера широко поширювалися болота і заболочені луки. Вище, на схилах гір, росли вічнозелені ліси. За оцінками палеогеографів в той час рівень опадів в районі Олдувея перевищував 700 мм на рік.
Протягом утворення шару II природні умови значно відрізнялися від тих, в яких формувався шар I. Розміри озера скоротилися. Клімат став більш посушливим. Скоротилося число тварин, що мешкали в озерних та болотних ландшафтах. Збільшилося число степових тварин. Так само, як і під час формування шару I, часто траплялися вулканічні виверження. У шарі II виявлено чотири прослоя туфу. Вони позначені індексами IIA – IID.

Найбільш цікаві антропологічні та археологічні знахідки приурочені до верхньої частини шару I. Вони концентруються в східній прибережній частині озера. До теперішнього часу тут виявлено 18 археологічних та 14 антропологічних місцезнаходжень. Знахідки зроблені в глинистих озерних відкладеннях, що перемежовуються прошарками туфу. У ряді випадків кістки гомінідів і знаряддя праці залягали в похованих грунтах. На стоянці FLK-NH фрагменти черепа Homo habilis знайдені в шарі глини, перекриває туф IB. У тому ж шарі залягали знаряддя праці, кістки тварин. Залишки рослин, численні кістки риб, водоплавних тварин і амфібій дають підставу вважати, що давня стоянка була розташована або на березі озера, або в болоті. На іншій стоянці – FLK – кісткові залишки гоминида Zinjanthropus boisei були знайдені в похованою грунті разом з кістками тварин і знаряддями праці.

У шарі II поряд із знахідками, зробленими в суглинистих відкладах і в похованих грунтах, археологічні матеріали зустрічаються в шарах туфу і річкових відкладеннях, значно віддалених від озера.
Численні фауністичні залишки дозволяють досить точно відновити господарське життя стародавніх мешканців олдувейской ущелини. У стоянках шару I серед залишків фауни найбільше зубів крокодила. Дуже багато панцирів черепах і кісток птахів. Серед кісток ссавців переважають залишки бика, окремі кістки мавп, слонів (у тому числі слона Deinotherium), носорогів, гіпопотамів, річкових свиней, коней, жирафів.

У шарі II представлені ті ж види, що і в шарі I, але пропорції їх значно змінюються. Так, в стоянках шару II відзначається зменшення частки водних тварин і зростання великих ссавців (бики, коні).
Кам’яна індустрія, виявлена на стоянках шару 1 і в основі шару II, належить до найдавнішої олдувейской. На стоянках знайдено 537 знарядь, які утворюють такі типи: чопери, протобифасов, багатокутники, дисковидні ядрища, сферичні ядрігца, скребла, різці. Великі знаряддя виготовлялися з галек вулканічних порід, дрібні – з кварциту. Залягають в підставі шару II індустрії розвиненого олдувея відрізняються появою невеликої кількості бифасов і збільшенням числа дрібних знарядь.
У результаті комплексних досліджень визначено вік олдувейской пам’ятників. Велике число датувань, добре узгоджуються між собою, дозволило визначити вік шару I: 1,86-1,71 млн. років.

Ряд пам’яток ранніх гомінідів – виробників знарядь – був відкритий в районі озера Рудольф в Кенії. Особливий інтерес представляє група місцезнаходжень Кубі Фора10, У районі Кубі Фора паралельно березі озера тягнеться високий уступ, складений дочетвертинного породами. До нього примикає товща осадових утворень, що представляє собою чергування річкових, оперних і болотних відкладень з вулканічними шарами. Усі ранні археологічні пам’ятники Кубі Фора налягають в товщі осадових відкладень між двома горизонтами туфів: KBS і КАРАРА. Калій-аргонове датування КАРАРА – 1,22 +0,01 млн. років, КВ8 – близько 1,8 млн. років. Датування проміжного туфового комплексу, до якого приурочено велике число пам’ятників, – 1,57-1,48 млн. років. Шари, що містять пам’ятники, в більшості випадків виявляють зворотну намагніченість, тобто відповідають епосі зворотній намагніченості Матуяма.

Палеогеографічні реконструкції показують, що під час існування стоянок берег озера представляв гобой низину, пересічену численними річковими протоками, рівень озера значно перевищував сучасний.

На підставі сноровіт-пилкового аналізу можна зробити висновок, що місцевість була більш лісистій, ніж зараз, дерева і чагарники (Acacia, Commiphora) росли вздовж річок і проток. На відкритих ділянках росли трави (злаки, мареві). У складі пилку відзначено присутність в помітній кількості гірничо-лісових і гірничо-степових елементів, що свідчить про зниження поясів рослинності в горах. Клімат, на думку палеоботаніків, був більш холодний і вологий, ніж в даний час.

Всі виявлені в районі Кубі Фора пам’ятники пов’язані з мережею водотоків. Передбачається, що стоянки знаходилися на піщаних берегах проток, порослих лісами. Дослідження фауністичних залишків показало, що основним джерелом їжі для первісної людини було полювання на мешканців озерно-річкових (водяна свиня, водяний кролик, гіпопотам) і степових (газель) ландшафтів.
Знайдені на стоянках знаряддя здебільшого зроблені з галек вулканічних порід. Серед них переважають великі і малі скребла, набагато рідше зустрічаються чопери, протобифасов, дисковидні і багатокутні ядрища.

Посилання на основну публікацію