Вільне економічне суспільство

Установа Вільного економічного суспільства

У період правління Катерини II в Росії робилися перші спроби застосування нових методів, технологій, досягнень науки для розвитку аграрного виробництва. З цією метою в жовтні 1765 було створено Вільне економічне суспільство – перша в Росії і одна з перших в світі економічних громадських організацій.

Засновниками Вільного економічного суспільства була група великих землевласників, серед яких були граф Р. Воронцов, граф Г. Орлов, граф І. Чернишов, сенатор А. Олсуфьев і ін. Своє ім’я організація отримала не випадково. Його творці, поставивши в назві слово «вільне», підкреслили тим самим, що суспільство не залежить від уряду, не бере ні в яких політичних рухах, а «керується в своїй діяльності лише благом Вітчизни, підтримуючи розумовий і духовний потенціал Росії». Слово «економічне» вказувало на ту сферу життя, яку суспільство прагнуло поліпшити. У його завдання входило поширення наукових знань в області господарювання, і перш за все агрономії, а також стимулювання усіляких вишукувань в цьому напрямку.

Праці Вільного економічного суспільства

Видавалися «Праці» Вільного економічного суспільства. У XVIII ст. було опубліковано 52 томи, а всього за час існування товариства їх вийшло 280. «Праці» стали не менш популярні серед читаючої публіки, ніж твори французьких просвітителів і літературні журнали. У них висвітлювалися результати наукових досліджень в різних галузях економіки, розповідалося про нову техніку, давалися рекомендації по веденню господарства.

Наприклад, перший том містить 17 статей: «Про посіві лісу», «Способи шукати воду в безводних місцях», «Спосіб гарту стали», «Про випуск за море пшениці», «Про будову житлових покоїв для простого народу» і т. д.

Історія Вільного економічного суспільства

Діяльність Вільного економічного суспільства в другій половині 18 століття в умовах кріпосного ладу не привела до значних результатів. Лише в окремих маєтках поміщики спробували ввести багатопільної сівозміну і стали застосовувати поряд з традиційним працею кріпаків сільськогосподарську техніку.

Посилання на основну публікацію