«Військовий комунізм» та його наслідки

Найважливішою проблемою періоду Громадянської війни з’явилися взаємини більшовицької влади і селянства. Здавалося б, прийнятий II з’їздом Рад Декрет про землю і виданий слідом за ним цілий ряд розпоряджень уряду повинні були забезпечити підтримку нової влади селянами. Адже вони отримали те, чого так пристрасно бажали, – землю. До того ж воювали на фронтах світової війни хлібороби завдяки Брестського миру знову змогли взятися за плуг.
Однак у 1918-1921 рр. в Росії вирували селянські антибільшовицькі повстання, що стали складовою частиною громадянської війни. Їх причиною стала політика «воєнного комунізму». В економічній сфері вона передбачала введення продовольчої диктатури. Вважаючи одним із найважливіших завдань побудови соціалізму ліквідацію товарно-грошових відносин, держава вирішила організувати прямий продуктообмін між містом і селом. Торгівля продуктами і зерном, а потім і іншими товарами була заборонена (при цьому діяв «чорний ринок»). Робочих продовольством забезпечувало держава, зарплату вони стали отримувати в «натуральному» вигляді – предметами першої необхідності. Плата за житло та транспорт скасовувалася. Для представників «експлуататорських класів» вводилася трудова повинність.

Продрозкладка була винаходом більшовиків. Ще восени 1916 царський уряд запровадив систему обов’язкової поставки хліба державі. Але здійснення продовольчої диктатури Раднаркомом на ділі вилилося в нещадну експропріацію продуктів селянської праці. Виявлення «надлишків» на ділі призводило до того, що вилучався весь хліб, виявлений продзагоном в селі. Кара за «приховування» – розстріл. Продовольча політика більшовиків втягнула селянство в Громадянську війну.
Селяни не могли створити регулярних армій, не було у них і чітких ідеологічних орієнтирів. Справа доходила до того, що в деяких селах думали, ніби в ході Громадянської війни «хороші» більшовики борються проти «поганих» комуністів. Проте розмах селянських виступів був настільки масштабним, що для придушення «куркульських банд» влада була змушена використовувати частини Червоної Армії. Наприклад, тільки влітку 1919 р в Тверській губернії було захоплено 50 тис. «Зелених» (так називали членів селянських загонів), в Тамбовській – 55 тис. Апогеєм «зеленого» фронту був 1920. Сучасні дослідники вважають, що в цей період відійшло на другий план протиборство червоних і білих (хоча Червона Армія воювала з Польщею та громила керовані П. Н. Врангелем залишки денікінської армії). Доля Росії вирішувалася в селі. Але у взаєминах з селянством в країні, де воно становило понад 80% населення, «зведені загони» і бронепоїзди державі допомогти не могли. Вимагалося докорінне перетворення всієї політики. Більшовики були поставлені перед необхідністю зміни політичного курсу.
Підведемо підсумки
В результаті тривалої і кровопролитної громадянської війни більшовикам вдалося втриматися при владі. Вони взяли верх над опозиціонерами-соціалістами, білими арміями, встояли під натиском селянських виступів.

Посилання на основну публікацію