Від первісності до цивілізації. Стародавній Схід

1. Що таке предцівілізаціонная стадія історії людства? Які основні процеси, що протікали в цей період цікавлять дослідників?

Предцівілізаціонной називають стадію до виникнення цивілізацій та писемності. Тоді найважливіше були наступні процеси:

(a) антропогенез – формування людини сучасного типу

(b) соціогенез – зародження і розвиток суспільства

(c) Політогенез – виникнення держави

2. Які етапи у становленні людини сучасного типу виявляють в науці?

Етапи в становленні людини сучасного типу:

(a) «людина уміла»

(b) «людина прямоходяча» (пітекантроп)

(c) «людина розумна» (неандерталець)

(d) «людина розумна розумний» (кроманьйонець) – сучасна людина

3. Що таке неолітична революція? Яке її значення?

Неолітична революція – це перехід від полювання і збирання до землеробства і скотарства. В результаті цієї революції більше людей могли прогодуватися на обмеженій території і, головне, землеробство і скотарство вимагало об’єднання людей до більших поселень, із яких згодом виникли цивілізації. Без неолітичної революції поява цивілізацій було б не можливо.

4. Які цивілізації відносять до архаїчних? Які особливості архаїчних цивілізацій Стародавнього Сходу?

Архаїчні цивілізації – це ті, які виникли як природне продовження і одночасно подолання первісності (тобто цивілізації єгипетська (у долині Нілу), шумеро-аккадської (в межиріччі Тиргу і Ефрата), індійська (в межиріччі Інду і нині пересохлої Сарасваті), китайська ( в долині Хуанхе)). Для них було характерно наступне:

(a) цивілізації це річкові,

(b) дані цивілізації аграрні,

(c) річкові долини можна було обробляти лише завдяки іригації,

(d) їх ремісниче виробництво, архітектура, транспорт досягли високого рівня розвитку.

5. Що таке східна деспотія? Яку роль в історії давньосхідних цивілізацій вона грала?

Східна деспотія була характерна для всіх давньосхідних цивілізацій і безпосередньо впливала на їх розвиток. Для неї характерні:

(a) спадкова влада правителя мала спадковий і централізований характер;

(b) у розпорядженні правителя був потужний бюрократичний апарат управління;

(c) правитель мав в особистій власності великі земельні володіння, матеріальні та людські ресурси;

(d) крім особистих володінь правителя весь земельний фонд держави і іригаційні споруди вважалися його власністю;

(e) особистість правителя обожнювалася.

6. Якими особливостями володіла соціальна структура суспільства на Стародавньому Сході?

Особливості соціальної структури:

(a) в цілому її однотипність в різних цивілізаціях,

(b) її сувора ієрархічність,

(c) статичність,

(d) строго розписані для кожного шару функції.

7. У чому проявлялася відносна соціальна статичність давньосхідних суспільств? З якими причинами пов’язана ця особливість?

Соціальна статичність проявлялася у вкрай малій соціальній мобільності (люди дуже рідко мали можливість перейти в інший соціальний шар). Провідними соціальними нормами були століттями сформовані традиції і звичаї. У число цих традицій входило і достаток тим місцем в суспільстві, яке було отримано від народження. Функції, розписані для різних верств суспільства задовольняли всі потреби суспільства. Соціальна мобільності потрібна у суспільствах, де періодично виникають нові проблеми, які не можна вирішити в рамках традиційних функцій соціальних верств або періодично потрібні нові підходи до вирішення старих проблем, чого не було на Стародавньому Сході.

Посилання на основну публікацію