Великобританія в 19 – початку 20 ст.

1. Назвіть вищі органи влади у Великобританії. Визначте їх повноваження.

До вищих органів влади у Великобританії ставилися: парламент і уряд.

Реальна влада належить парламенту, що складається з представників буржуазних партій. Партія, що отримала більшість місць у палаті громад, формувала уряд, або кабінет міністрів, на чолі з прем’єр-міністром. Уряд і судді були незалежні від короля. Міністри звітували лише перед парламентом. Парламент складався з двох палат: нижньої – палати громад і верхньої – палати лордів. Палата лордів формувалася з призначаються довічно королем перів (представників вищого шару дворянства). Палата громад складалася з депутатів, що обираються невеликою частиною населення.

2. Які буржуазні партії існували у Великобританії і чиї інтереси вони виражали?

Консервативна партія – торі. Вона виражала інтереси земельної аристократії і діячів англіканської церкви.

Ліберальна партія – віги. Вона виражала інтереси торгово-промислової буржуазії.

3. Розкажіть про економічний розвиток країни.

Період стійкого промислового підйому почався у Великобританії тільки з 1820-х рр. Бурхливо розвивалося текстильне виробництво, важка промисловість, особливо швидкими темпами розвивалося виробництво металу. У 1830 – 1840-х рр. у Великобританії завершився промисловий переворот, почався швидкий розвиток капіталізму, ручна праця був замінений машинним. Характерною рисою економічного підйому стало прискорене зростання важкої промисловості, машинобудування та кораблебудування.

4. Поясніть причини виникнення чартизма.

Причинами виникнення чартизма було: обмеження в правах робітників (відсутність виборчих прав)

5. У чому полягали завдання тред-юніорів? Порівняйте діяльність тред-юніорів з чартизмом і встановіть відмінність.

Тред-юніони – професійні спілки, покликані захищати інтереси робітників. Відмінність чартизма від тред-юніорів полягає в тому, що чартисти виступали за виборчі права робітників, а тред-юніони за поліпшення життя робітників (нормований робочий день, поліпшення житлових умов, збільшення оплати праці робітників).

6. Коли виникли БКТ і Лейбористська партія? Які цілі вони ставили перед собою?

БКТ виникла в 1868 р Лейбористська партія перетворена з Комітету робочого представництва в 1906 р Обидва даних напрямки виступали за шлях реформ.

7. Охарактеризуйте головні завдання зовнішньої політики Великобританії.

Одним із головних завдань Великобританії була збереження рівноваги в Європі та

8. Що змусило Великобританію вступити в союзні відносини з Францією і Росією?

Після того, коли став очевидним зростання могутності об’єднаної Німеччини, Великобританія доклала чималих зусиль для створення антинімецьких військово-політичного блоку, уклавши союз з Францією (1904 г.), а потім підписано угоду з Росією (1907 г.).

9. Яке значення Великобританія надавала колоніальній політиці? Які колонії і на яких континентах входили до складу Британської колоніальної імперії?

Дуже важливе значення Великобританія надавала колоніальній політиці. До складу Британської колоніальної імперії входили Єгипет, Бірма в Азії, Нігерія, частину Сомалі, Кенія та інші території в Африці.

Посилання на основну публікацію