Утворення СРСР

Влітку 1919 р були зроблені перші кроки по створенню військового союзу радянських республік. При цьому малося на увазі об’єднання не тільки бойових зусиль, але і господарських органів, залізниць і фінансів, але Громадянська війна завадила реалізувати цей план. Він знову постало на порядку денному в 1922 р Республіканські з’їзди Рад РРФСР, Білорусії, України та ЗРФСР висловилися за об’єднання на основі добровільності, рівноправності і збереження за кожною республікою права вільного виходу з союзної держави.
30 грудня 1922 відбувся I з’їзд Рад СРСР. Його делегати затвердили Декларацію і Договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. У першому з цих документів викладалися обставини, що викликали необхідність створення єдиної держави, у другому визначався коло питань, що підлягали веденню верховних органів влади Союзу, структура цих органів, вводилося єдине союзне громадянство. У січні 1924 на II Всесоюзному з’їзді Рад була затверджена Конституція СРСР. Вона включила в себе положення Декларації і Договору. Вищим законодавчим органом став З’їзд Рад СРСР, в проміжках між з’їздами працював двопалатний ВЦВК. Його головою протягом багатьох років був М. І. Калінін.

Об’єднання радянських республік було закономірним явищем. Більшовицький режим сформувався як однопартійний. Частини однієї і тієї ж партії – ВКП (б) – керували колишніми національними околицями. Партія була побудована на жорсткій дисципліні, підпорядкуванні низів верхам. За цією ж схемою відбувалася і перебудова відносин між радянськими республіками. По суті, союз держав став калькою з партійної організації. У цьому сенсі пропонувався наркомом у справах національностей І. В. Сталіним план «автономізації» був навіть у чомусь більш «чесним», ніж реалізована в Договорі та Декларації про створення СРСР ідея В. І. Леніна про повну рівноправність республік. Адже федеративний на словах держава на ділі було унітарною – суверенними правами суб’єкти союзу фактично не володіли.
Але у створенні СРСР була і ще одна сторона. У союзній державі об’єдналися народи, які протягом століть були пов’язані однією історичною долею. Їх минуле було овіяне героїчними подвигами у спільних битвах з ворогами. Тісно переплелися господарські зв’язки та культурні традиції народів. Історія давала їм ще один шанс для продовження будівництва спільного дому.
Підведемо підсумки
Революційні потрясіння знищили багатонаціональну Російську імперію. На більшій її частині радянські республіки сформували союзну державу. Поза його межами виявилися нові держави, де радянська влада не була затверджена.

Посилання на основну публікацію