Утворення Давньоруської держави – коротко

Укріплення позицій східнослов’янських племінних союзів призвело до утворення великих об’єднань, які мають ознаками державності.

В арабських джерелах, що датуються 10 століттям, згадується про три суперсоюзов східних слов’ян: Славія з центром в Новгороді; Куяба, центром якого був Київ. Місцезнаходження третього суперсоюза – країни Артании – достеменно невідомо. Деякі дослідники поміщають його в районі Ростова. Також називаються землі в районі Чернігова і Рязані.

Згідно головному писемному джерелу по давньоруської історії – Повісті временних літ – держава східних слов’ян зародилося на півночі в землях ільменських словен в середині 9 століття. Ця подія пов’язують з покликанням на князювання до Новгорода варяга Рюрика, який підпорядкував собі до кінця князювання більшість північно-східних слов’янських племен і сусідні угро-фінські народи. Його наступник князь Олег продовжив розширення впливу варязької князівської династії на південь, завоювавши в 882 році Київ. Ця дата вважається часом утворення давньоруської держави – Київська Русь.

Посилання на основну публікацію