Усна народна творчість Давньої Русі

З незапам’ятних часів розвивалося на Русі усна народна творчість – пісні, казки, билини. Билини – це поетичні сказання про минуле, в яких прославлялися подвиги російських богатирів.

Поєдинок богатиря Добрині Микитовича зі змієм. Художник В. М. Васнецов

Улюбленими билинними героями стали селянський син, безстрашний і могутній воїн Ілля Муромець, розсудливий і справедливий Добриня Микитич, веселий і кмітливий Альоша Попович.

На відміну від західноєвропейських лицарських хронік, головною ідеєю яких була ідея завоювання, хрещення іновірців, російські билини пройняті ідеєю визволення своєї землі, її захисту від ворогів.

Народ оспівував не тільки ратні подвиги богатирів, але й нелегку працю орача-хлібороба, який втілився в образі Микули Селяниновича.

Посилання на основну публікацію