Точки зору на революційні події 1917 року

З томів, написаних істориками та політологами нашої країни і всього світу про події 1917 року, можна спорудити, мабуть, пристойну гірську вершину. Ще не менше буде написано, але навряд чи коли-небудь дослідники прийдуть до єдиної точки зору.
Прихильники монархічних поглядів вважали, що лютий поклав початок катастрофи, а в Жовтні країна звалилася в прірву. З відходом династії Романових перервалася традиція російської державності, влада більшовиків увергнула Росію в анархію, а надалі привела до мільйонів смертей, духовному розпаду нації.
Ліберали і соціалісти (есери і меншовики) думали, що лютий відкрив шлях до свободи, до демократії. Більшовиків вони вважали «контрреволюціонерами зліва». Радянська влада знову закабалила народ – встановити не диктатура пролетаріату, а «диктатура над пролетаріатом».
Самі більшовики вважали лютого прологом Жовтня. Вони бачили в ході подій відображення своєї правоти – революція «розширювалася» і «поглиблювалася», від першого етапу – буржуазно-демократичного вона йшла до другого – соціалістичного.
Тільки радянська влада, стверджували більшовики, відповідала корінним інтересам народу, тільки вона забезпечила порятунок від економічної катастрофи, ліквідувала експлуатацію, відкрила шлях до демократії та соціальної справедливості.

Сьогодні багато істориків схиляються до того, щоб не розділяти Лютневу і Жовтневу революції. Очевидно, доцільніше говорити про Російської революції 1917 р (точніше, вона закінчилася в цілому в січні 1918 р, коли було розпущено Установчі збори і III Всеросійський з’їзд Рад декларував остаточне і безповоротне затвердження нових порядків). Наша Батьківщина стала безкрайніх полем для небаченого соціального експерименту. Вперше в історії до влади прийшли люди, які поставили собі за мету ліквідувати приватну власність, «побудувати» новий суспільний лад – соціалізм. Вони поклали початок новій державі – радянському.
Революція стала початком нової ери не тільки для Росії. Корінний перелом у житті найбільшої країни світу не міг не відбитися на всьому людстві. Для революційних сил боротьба і перемога більшовиків з’явилися хвилюючим уяву прикладом, противники радикалізму насторожилися – піднімалося заграва «світової революції».
Підведемо підсумки
Російська революція 1917 р ліквідувала монархічний державний лад. Після недовгого перебування при владі лібералів і помірних соціалістів до влади прийшли більшовики – прихильники республіки Рад і соціалізму.

Посилання на основну публікацію