1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Історія
  3. Теорія і практика суспільного розвитку

Теорія і практика суспільного розвитку

Світова громадськість увійшла у третє тисячоліття. До цього, без сумнівів, важливого рубежу в історичному розвитку людство пішло, маючи за плечима великі досягнення і не менш великі втрати. На сьогоднішній день людей цікавить одне важливе питання: яке майбутнє чекає всіх нас у цій новій цивілізації?

постіндустріальне суспільство
Конкретно прогнозувати майбутнє досить складно, проте ми можемо розглянути основні теоретичні шляхи розвитку людства, і проаналізувати, яким чином їх слід впроваджувати на практиці.

З початком нового століття, сучасне суспільство остаточно зміцнило постіндустріальну цивілізацію, яка була зароджуючись ще в 50 – х роках минулого століття.

Основними культурними, економічними і політичними тенденціями розвитку такого типу суспільства є наступні аспекти:
– Прискорений розвиток технологій і техніки;
– Прогрес інформаційних технологій ;
– Синтез культур різних народів світу;
– Боротьба з тероризмом ;
– Розвиток «масової» комерційної культури.

Науково – технічна революція
В недалекому майбутньому досягнення науково -технічного прогресу повинні кардинально змінити всю діючу систему прімишленного виробництва. У ході таких перетворень планується скоротити кількість фабрик і заводів, яке в геометричній прогресії зростала в епоху індустріалізму.

Замість них будуть організовані маленькі підприємства, які завдяки застосуванню нових безвідходних технологій зможуть максимально задовольнити запити населення. Це зможе також ліквідувати ті екологічні проблеми, які має людство на сьогоднішній день. Подібні нововведення вже існують в наш час у статусі експериментальних.

Соціально – економічна сфера
У постіндустріальному суспільстві держава виконуватиме виключно соціально -правові функції: захист і гарантія свобод громадян, регулювання соціальних конфліктів, розробка нормативно -правових актів. Участь органів державної влади в питаннях економіки планується зменшити до мінімуму.

Регулювання зовнішньоекономічних відносин стане прерогативою бізнес – еліти. Демократичної держава постіндустріальної епохи – це децентралізований інститут, який втручається в суспільні відносини виключно з причини виникнення в них гострих конфліктів.

духовна сфера
Істотні зміни повинні відбутися і в духовному житті суспільства. Криза існуючих систем цінностей, який відбувався в 90 – х роках, замінився зростаючим бажанням населення прийти до духовного піднесення. Все більше людей шукають свій духовний розвиток в релігії.

Незважаючи на усільное просування псевдоіскусства, все більше людей прагне до так званої «високої культури». На підставі цих фактів деякі вчені прогнозують можливість швидкого духовного оновлення всього людства, який призведе або до вселенського апокаліпсису, або до золотого віку.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Реформи Тюрго