Східні слов’яни: праслов’яни (предки слов’ян)

Письмові свідчення про древніх слов’ян практично не збереглися.

На початку XII в. давньоруський монах Нестор в «Повісті временних літ» пише про розселення східних слов’ян двома шляхами:

  • на території Дунаю, з якої вони були відтіснені «волохами» до Дніпра.
  • від басейну річки Вісли до озера Ільмень.

Візантійські історики повідомляють про венедів, склавинів і антів як предки східних слов’ян.

Найбільш ранні згадки про праслов’ян виходить із Стародавнього Риму (Тацит і Пліній Старший), де в якості праслов’ян згадували венедів.

Ймовірно, що всі слов’яни були вихідцями з азіатських індоєвропейських племен, що мали єдину мову і загальне схожість в образі.

Посилання на основну публікацію