Східна Європа після соціалізму

Підсумком демократичних революцій і перебудови в СРСР став розпуск Організації Варшавського договору і Ради економічної взаємодопомоги. Нові уряду східноєвропейських країн прагнули до активного розвитку економічних і політичних зв’язків з розвиненими країнами Заходу. Особливе значення вони надавали вступу в НАТО. У 1999 р Польща, Угорщина і Чехія стали повноправними членами цієї організації. У 2004 р до НАТО приєдналися Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Естонія, в 2008 р – Албанія і Хорватія.

Прискорений перехід до ринкової економіки, приватизація промисловості, закриття збиткових за західноєвропейськими стандартами підприємств, економія на соціальних програмах викликали серйозні труднощі. Почалося зростання інфляції, безробіття, сталося падіння рівня життя значної частини населення.

Невдоволення виборців підсумками реформ створило умови для зміцнення лівих сил в країнах Східної Європи. Ідеали соціальної справедливості вони поєднали з цінностями ринковою економікою і політичним плюралізмом. До кінця 1990-х рр. вони повернулися до влади в багатьох країнах – Болгарії, Румунії, Угорщини, Польщі. Соціалісти прагнули пом’якшити негативні наслідки перетворень для основної маси населення, не допустити економічного спаду.

Посилання на основну публікацію