Світова криза і країни Західної Європи і США в 1929 – 1933

1. Які причини призвели до економічної кризи, що розгорнувся в 1929 р? Чому він прийняв світовий характер?

Основні причини кризи: перевиробництво товарів і циклічний розвиток капіталізму, порушення традиційних господарських зв’язків в роки Першої світової війни і після неї. Безліч фінансових пірамід, спекулятивних фірм та організацій, які породив економічний бум 1920-х рр. в цей час біржові спекуляції та надання кредитів, незабезпечених реальними товарами, взяли широкий розмах в суспільстві. Також зіграло свою роль і штучна підтримка високого рівня цін монополіями, що викликало зниження платоспроможності населення. Прийняв світовий характер, так як ці причини були характерні для все країн. А також тому, що почався саме в США, а економіка всіх країн так чи інакше була пов’язана з США.

2. Які були особливості прояву світової економічної кризи в різних країнах Заходу? Які країни постраждали від кризи найбільше сильно? Чому?

Світова економічна криза в Англії почався пізніше, ніж в інших країнах і не мав такої катастрофічних наслідків. У Франції він тривав аж до 1936 року, довше, ніж в інших країнах. Було два піки кризи, коли обсяг промислового виробництва Франції скорочувався на 44%. В Італії виробництво скоротилося на 30%, відбулося стрімке зростання безробіття. Число безробітних перевищила 1млн. Але більше всіх постраждали США та Німеччина. Економіка Німеччини була пов’язана з економікою США. Тому криза по ній вдарив сильно. На момент 1932 кількість безробітних досягало 6 млн. Чоловік, а реальна заробітна плата німецьких робітників знизилася на 50%. У США безробітних було близько 17 млн. Чоловік, також знизилася реальна заробітна плата робітників, але на 35%. Розорилося величезна кількість фермерських господарств. Масовий голод і злидні, голодні походи на Вашингтон. Німеччина з 1932 року припинила виплату репарацій. Більшою мірою криза торкнулася високорозвинені країни, в більшій мірі США, і ті держави, чия економіка залежала від США.

3. Які заходи були запропоновані президентом Ф. Рузвельтом для виходу США з економічної кризи? Яка економічна теорія лежала в основі соціально-економічної політики Ф. Д. Рузвельта?

Він запропонував програму соціально-ліберальних реформ, яка увійшла в історію як «новий курс». В основі «нового курсу» лежало економічне вчення Д. Кейнса. Прихильники кейнсіанства виступали за активне державне регулювання економіки, також попиту та пропозиції товарів і послуг. Ф.Д. Рузвельт почав з того, що ввів надзвичайний стан, закрив всі банки. Пізніше були відкриті ті банки, які змогли підтвердити свою платоспроможність. Також уряд відмовився від золотого стандарту долара і провело його девальвацію. Встановлено державний контроль за фінансовими операціями. Президент затвердив «кодекси чесної конкуренції». У них визначалися умови і обсяг виробництва, також шляхи збуту товарів, мінімальний рівень цін. Було запроваджено фіксований мінімум заробітної плати, визначена тривалість робочого тижня. Надлишки продукції у фермерів викуповувалися і знищувалися. Фермери та безробітні отримували допомогу від держави.

4. Які були основні тенденції соціально-політичного розвитку країн Заходу в роки світової економічної кризи?

Основними тенденціями соціально-політичного розвитку країн Заходу в роки світової економічної кризи були масові страйки, соціальні та політичні конфлікти, зміцнення реакційних правих сил, зміцнення авторитарних режимів у ряді країн Європи, зростання впливу комуністів і соціал-демократів.

5. Які фактори сприяли приходу нацистів до влади в Німеччині?

Приходу нацистів до влади в Німеччині сприяли: розкол робітничого руху, помилки КПГ і СДПГ в боротьбі проти фашизму, криза і розпад буржуазних партій, важкі наслідки світової економічної кризи, зубожіння народу, підтримка фашистів великими промисловцями і юнкерами, мілітаристами. Також нацисти проводили вмілу соціальну і національну демагогію, вони обіцяли кожній групі населення те, що їм було життєво необхідно. Значиму роль зіграв культ фюрера А. Гітлера, котрий був талановитим оратором. Нацисти використовували у своїх цілях «версальський комплекс» німців, використовували в своїх інтересах расистські та реваншистські настрої частини німецького суспільства.

6. Які варіанти подолання економічної кризи позначилися в США і Західній Європі в 1933 р? У чому вони висловилися?

У США і Західній Європі в 1933 році намітилися три варіанти подолання економічної кризи. Перший варіант буржуазно-реформістський, неоліберальний. Цей варіант здійснювали Великобританія і США («новий курс»). Тоталітарний варіант вибрали і реалізовували гітлерівська Німеччина і фашистська Італія. Третій варіант, соціал-реформістський, був у Франції, де криза затягнулася до 1936 року. Третій варіант припускав часткову націоналізацію виробництва, планування економіки, проведення великих соціальних реформ.

Відповідь на питання до історичного документу стор. 36.

Які ідеї лежали в основі економічної політики адміністрації Г. Гувера? Чому адміністрація Г. Гувера не змогла запобігти настанню економічної кризи в США?

Ідеї ​​того, що розвиток бізнесу залежить від конкуренції. Всі нові ідеї та методи з’являються завдяки авантюризму, ризику та індивідуальної ініціативи, індивідуальної підприємливості. Всі можуть виробляти що-небудь, саморегуляція виробництва. Якщо ж держава почне втручатися в економічне життя, воно порушить процеси вільної конкуренції, що негативно позначиться на економіці країни. Тому що вона заохочувала виробництво товарів, а сам криза виникла через перевиробництво товарів. Ця політика і призвела до кризи.

Посилання на основну публікацію