Світ у 19 – початку 20 століття

1. Поясніть значення поняття «Новий час» і дайте його періодизацію. Накресліть з цією метою стрічку часу.

«Новий час» – період в історії людства, що знаходиться між Середньовіччям і Новітнім часом.

Історію Нового часу можна розділити на два великі періоди. Рубіжною подією є Французька буржуазна революція кінця XVIII ст.

 

2. Які зміни відбувалися в різних сферах життя суспільства в епоху народження цивілізації?

У соціальному плані – зросли темпи зростання населення.

В економічному плані – модернізація проявилася в небувале зростання міст (урбанізація), у використанні машин у виробництві (індустріалізація). Основою економіки стали капіталістичні відносини, для яких характерні ринок, приватна власність, конкуренція, найману працю, прагнення до максимального прибутку.

У науковій сфері стався науково-технічний прогрес, який посприяв промисловому перевороту.

У політичному плані – демократизація життя.

3. Як складалися відносини Європи з іншими цивілізаціями світу в другий період Нового часу? Спробуйте дати власну оцінку відбувалися в той час подій.

У другій половині XIX ст. почалася боротьба за переділ світу між великими державами. У неї були втягнуті Великобританія, Франція, Росія, США, Японія та інші капіталістичні країни. Вони билися між собою, винаходили нову зброю, створювали військово-політичні блоки. Це протистояння у всьому і призвело на початку ХХ ст. до руйнівної Першій світовій війні 1914 – 1918 рр.

4. Чому країни Азії, Америки та Африки не змогли протистояти європейської експансії?

Капіталістичні країни Європи проводили політику, спрямовану на захоплення чужих територій і грабіж корінного населення Америки, Азії та Африки. Військова міць була набагато сильніше у європейських країн, які в подальшому і підпорядкували собі країни Азії, Африки та Америки.

Посилання на основну публікацію