Сутність політики колективізації

Сутність проводилася в СРСР наприкінці 20-х – початку 30-х рр. політики колективізації полягала в тому, що партійно-державний апарат прагнув об’єднати всі селянське населення країни (у більшості випадків проти його волі) в колективні (колгоспи) або радянські (радгоспи) господарства з метою забезпечити міста дешевою сільськогосподарською продукцією, а промисловість – матеріальними засобами і дармової робочої силою. Офіційне оформлення ця політика отримала в документах початку 1930, коли в постанові ЦК ВКП (б) і РНК «Про темпи колективізації …» були визначені терміни об’єднання селян у колективні господарства по всіх районах країни. Уряд СРСР надало місцевим органам право застосовувати в районах суцільної колективізації «всі необхідні заходи боротьби з куркульством аж до повної конфіскації майна куркулів і виселення їх з меж окремих районів і країв». У лютому 1930 була прийнята секретна інструкція «Про заходи з виселення та розкуркулення куркулів, конфіскації їхнього майна». Число тих, кого виселяють визначалося заздалегідь, т. Е. Плановим чином, в 3-5% всіх селян в залежності від регіону. У кого виселяють селян конфісковували засоби виробництва, худобу, господарські та житлові будівлі та все інше майно аж до домашнього начиння. Конфісковане передавалося в фонд утворюваних колгоспів і радгоспів.
Негативне ставлення селян до колективізації проявилося в тому, що після появи у пресі статті І.В. Сталіна «Запаморочення від успіхів» розпочався їх масовий вихід з колгоспів. За короткий термін частка колективних господарств в країні впала з 55 до 24%. Однак тривала політика розкуркулення сприяла тому, що до 1933 в колгоспах було об’єднано до 70% всіх селянських господарств.
В результаті насильницької колективізації сільського господарства і «ліквідації куркульства як класу» сталася ломка вікового укладу життя селянства. Відсутність матеріальних стимулів до праці призвело до того, що створені колгоспи тягнули жалюгідне існування, а в родючих районах країни в 1932-1933 рр. вибухнув голод.

Посилання на основну публікацію