1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Історія
 3. Суспільний лад Стародавнього Вавилона

Суспільний лад Стародавнього Вавилона

Вавилонська соціальна структура не мала чітко встановлених соціально-класових кордонів. Належність до певної громади і ставлення до служби державі визначали правоздатність соціальних верств і груп.

Розподіл суспільства в Вавилонському державі

У Стародавньому Вавилоні суспільство мало розподіл на вільне і залежне. Люди позбавлені власності або стали залежними через несплати заборгованості, а також раби належали до числа залежного населення. Однак, особи, які мали заборгованість, не називалися рабами і звільнялися від залежності після закінчення трьох років. В основному рабами були іноземці та військовополонені.

Суспільство в Вавилонському державі поділялося на такі категорії:

Раби, якими ставали військовополонені, а також поневолені і стали безправними вільні люди, вони поділялися так:

 • приватні;
 • храмові;
 • царські.

Вільне населення:

 • авилум – повноправні вільні громадяни;
 • мушкенуму – неповноправні громадяни.

Раби

Рабство в Стародавньому Вавілоні мало патріархальний характер. З точки зору закону раб був річчю і знаходився в повному розпорядженні свого господаря. У родині право власності на рабів переходило у спадок. Їх могли продати, обміняти, закласти. У разі заподіяння шкоди здоров’ю раба, винний відшкодовував збитки його господареві, а за позбавлення життя раба, його господареві винний повинен був надати іншого раба. Раб не міг розпоряджатися майном господаря, навіть з його дозволу. Така угода як купівля-продаж, вироблена з рабом, закінчувалася стратою для покупця. Страти піддавався і той, хто переховував раба або сприяв його втечі. Навпаки, нагороду міг отримати той, хто запобіг втеча раба і повернув його пану.

Раби царської сім’ї мали становище членів сім’ї молодшого рангу, у них було право на створення сім’ї та набуття майна, але воно було власністю господаря раба. Крім того, в суді такий раб міг мати роль як позивача, так і відповідача. Раб, що служив у палаці міг одружується на жінці вільної, тоді дитина, народжена в такому шлюбі вважався вільним. Залежними вважалися сини і дочки, які не обзавелися сім’єю, батько мав право на позбавлення їх спадщини або міг навіть віддати в рабство. Раби мали особливі мітки, які випалювалися або вирізалися на їх тілах з метою підтвердження категорії раба. Але дане клеймо назавжди позбавляло пана можливості продажу або обміну такого раба.

Іншими словами, Закони Хаммурапі робили ніяких обмежень щодо влади пана над його рабом. Виключенням були рабині, які народили дітей своїм власникам, їхні діти були вільними.

Категорії вільних громадян

Категорія повноправних громадян – авилум, що в перекладі означає «син людини». Авілум мав у власності ділянку землі громади, у нього були майнові права, крім того він міг розраховувати на допомогу громади.

Розшарування сільської громади за царювання Хаммурапі розвивалося досить стрімко. Деякі заможні громадяни ставали все більш заможними, з’явилися і збіднілі общинники, які були боржниками. Ряд статей закону Хаммурапі підтверджує прагнення законодавця допомогти останнім. Так, відробляє борг називався не рабом, а заручником, і через три роки трудової діяльності сума заборгованості вважалася погашеною незалежно від її величини.

Прагнення царя підтримати могутність війська підтверджується обмеженням сваволі позикодавців над боржниками. Величезна частина законів Хаммурапі написана для підтримки воїнів. Наприклад: земля і худоба, дані державою, не могли відбиратися у воїнів за борги, лише будинок або сад, куплені їм самостійно. Одягнув воїна передавався у спадок. Забезпечені землею воїни за наказом царя зобов’язані були відправитися в бій, в разі відмови, покаранням була смертна кара, людина, яка виступив замість воїна, одержував його земельний наділ.

Категорія мушкенуму ( «покірний»), що означає Неповноправний, але вільна людина, не є членом громади, але потрапив на служіння в господарство царя. Мушкенуму мали особисті права, а це означає, що їх життя і здоров’я були під захистом. Користувалися вони і майновими правами, такими як право на особисту сімейну власність на рухомі речі, житло, але позбавлені були права на особисту сімейну власність на ділянку землі в громаді. Земля, що передається мушкенуму для використання, мала статус майна, що належить державі. Якщо мушкенумів купувалася земля в громаді у власність, він переходив в стан Авілум. За законами держави Вавилон персональну недоторканність авіалума цінували вище особистої недоторканності мушкенума.

Менша правоздатність мушкенумов обумовлювалася тим, що дане стан не зберіг відносини з громадою відповідно не користувалося її захистом.

Професійні заняття населення Древньовавилонської держави

У процесі вивчення історії Вавилона можна виділити кілька категорій професій населення, а саме:

 • Придворні службовці. Тут можна виділити службовців, яких називають вища жрецтво і охоронці царя. Вони були безпосередніми наближеними до царя.
 • Різного роду військовослужбовці: «баирум», «лубуттум», «декум», «редум».
 • Храмові службовці – особи жіночої статі: храмова діва, «божа сестра», «божа дружина», храмова блудниця.
 • Чиновництво займало високе положення в суспільстві, до нього застосовувалися високі вимоги, натомість держава надавала землю, яку потім можна було передавати в порядку спадкування.
 • На останніх щаблях професійних сходів розмістилися купці, поденники, ремісники і «інтелігенція», причому праця лікарів і ветеринарів цінувався низько, в той час як, наприклад, моряки або архітектори за свою працю отримували пристойну винагороду.

Древньовавилонська держава за формою державного устрою ставилося до централізованих держав, за формою правління – це давньосхідних деспотія.

ПОДІЛИТИСЯ: